Mandle

Mandle (tonsilla) je orgán lymfatického systému. V ľudskom organizmus nájdeme viac druhov mandlí, z ktorých niektoré sa vyskytujú v pároch. Ako lymfatické uzliny sú súčasťou imunitného systému

Mandle poschodová (tiež mandle krčné, tonsilla palatína)

Pár svetle ružových lymfatických uzlíčkov, ktorý sa nachádza na oboch stranách zadnej časti krku, medzi dvoma poschodovými oblúkmi. Pri otvorení úst sú mandle dobre viditeľné. Predtým bolo ich odstraňovania u detí bežným preventívnym zákrokom, vďaka ktorému sa predchádzalo vírusovým a bakteriálnym ochoreniam, prevažne opakovanému výskytu angíny. Dnes sa k tomuto chirurgickému zákroku pristupuje už zriedkavejšie. Krčné mandle totiž spĺňajú v ľudskom tele aj svoj účel a predovšetkým bránia vniknutiu infekcie do horných dýchacích ciest. Najväčšie sú mandle v detstve, vplyvom puberty sa začínajú zmenšovať.

Mandle nosové (tonsilla pharyngea)

Lymfatická tkanivo v sliznici nosohltanu. Podobne ako mandle krčné pôsobí ako obrana organizmu pred infekciami. Pokiaľ dôjde k prekonaniu infekcie (napríklad pri opakovanej nádche), ochranná funkcia sa však naopak vytráca a mandle naberá na veľkosti. Tento stav nazývame ako adenoidnej vegetácie a typický je najmä pre malé deti. Prejavuje sa sťaženým dýchaním nosom, nedoslýchavosti, huhňavou rečou a výrazom tváre nazývaným ako facies adenoidae (otvorené ústa, tupý výraz, zúžený tvár). Veľakrát sa pristupuje k úplnému odstráneniu mandle - adenotomii.

Mandle jazyková (tonsilla lingualis)

Nepárová mandle. Súhrnne tak označujeme uzlíčky lymfatického tkaniva na koreni jazyka.

Tonsilla tubaria

Párová mandle, ktorá sa nachádza pri vyústení Eustachovej trubice.

Autor: Simona Knotková
 


 

comments powered by Disqus