Slepé črevo

Slepé črevo (Ceku) tvorí vak, ktorý sa nachádza v pravej jame bedrovej, jeho červovitým výbežkom je apendix (pendeo, visieť), ktorý meria asi 5-10cm. Slepé črevo je spojnicou medzi poslednou časťou tenkého čreva - ileom a vzostupným syndrómom hrubého čreva. Ileum je od céka oddelené tzv Bauhinovou (ileocekálnej) chlopňa. Ceku je dlhé cca 6-8 cm a podobne tak široké cca 6-7,5 cm.

Známejší častí slepého čreva je apendix - červovitý prívesok, ktorý sa nezúčastňuje na trávenie alebo vstrebávanie potravy, môžeme ho skôr radiť medzi orgánmi imunitného systému, pretože sa v ňom, rovnako ako na iných miestach čreva tvorí agregáty lymfocytov. Je súčasťou tzv lymfatického tkaniva čriev GALT (gut associated lymphoid tissue).

Jeho poloha v dutine brušnej je veľmi variabilný. Rozoznávame 6 polôh apendixu, zrovnané podľa frekvencie výskytu:

  1. Pelvická (panvová) - apendix je umiestnený mediálne od céka a zasahuje do malej panvy.
  2. Retrocékální - apendix je uložený za cékem a voľným koncom mieri nahor, teda smerom kraniálnym.
  3. Ileocekálnej - apendix sa nachádza mediálne od céka, kde prechádza rovnobežne s dolným koncom ilea.
  4. Laterocékální - apendix sa nachádza zvonka od céka, jeho voľný koniec smeruje nahor, kraniálne.
  5. Subcékální - apendix je uložený pod cékem.
  6. Praecékální - apendix je lokalizovaný pred cékem, jeho voľný koniec smeruje kraniálne.

Tieto časti hrubého čreva sú často postihované rôznymi zápaly špecifickými aj nešpecifickými. Najznámejší je potom akútny zápal apendixu, ktorý je nutné okamžite chirurgicky riešiť. Existujú aj formy chronického zápalu. Slepé črevo môže byť postihnuté aj polypy, môže dôjsť k jeho pretočenie a v oboch prípadoch potom k zhoršeniu priechodnosti čriev, ktorú je opäť nutné medicínsky riešiť.

 


 

comments powered by Disqus