Alergénová imunoterapia

Imunoterapia - jedná sa o cielenú liečbu, ktorá využíva vlastnú imunitu človeka. Ide buď o jej oslabenie alebo posilnenie.

Alergény - jedná sa o látky, ktoré v tele vyvolávajú neprimeranú imunitnú reakciu. Môžu sa deliť do spústy skupín, ako napríklad potravinové, rastlinné, liekové, zvieracie atď. Alergén môže byť v podstate čokoľvek.

Alergické ochorenia sú jedny z najčastejších problémov u populácie. Často sa nejedná o problémy smrteľné a výrazne nebezpečné, ale o život znepríjemňujúce. Lieky, ako sú kortikosteroidy a antihistaminiká, môžu poskytnúť účinnú úľavu. Problém je však v tom, že alergiu akú takú nerieši, navyše sú návykové a časom ich účinok klesá.

Samotná imunoterapia pomocou alergénov predstavuje proces, kedy je jednou z dvoch metód aplikovaný do tela alergén v malej miere, ktorá sa postupne zvyšuje. Tento alergén je podávaný vo vopred určených intervaloch. Ten síce vyvolá u pacienta nežiaduce reakcie, ale iba s miernymi príznakmi. Princípom je navodiť znášanlivosť voči alergénu. Alergénová imunoterapia je teda v podstate založená na princípe očkovanie.

Touto metódou môže byť poskytnuté výrazné zníženie alebo dokonca až vymiznutí príznakov, ktoré sa vyskytujú u alergií. Prvá správa o tejto metóde pochádza z roku 1911. Podkožnú injekciou bol podaný peľový extrakt. Ten následne výrazne potlačil príznaky. Od tej doby sa táto metóda hojne využíva v alergologické lekárskej praxi.

Spôsoby aplikácie

1) subkutánna (podkožná): alergén je v injekčnej forme aplikovaný pacientovi pod kožu

2) sublinqvální (podjazyková): pacienti si aplikujú roztok či tabletu pod jazyk, výhodou je pohodlnosť, pretože ide táto aplikácia prevádzkovať doma

Účinnosť

Dlhodobé štúdie ukázali, že alergénová imunoterapia je veľmi účinná pri alergickej nádche a taktiež u alergie na roztoče a prach.

Nežiaduce účinky

Väčšina pacientov znáša imunoterapiu dobre, ale ako u každej metódy sa aj tu môžu vyskytnú nežiaduce účinky. Patria sem:

  • miestne reakcie: v mieste vpichu sa môžu objaviť červené miesta, opuchy, svrbenie, podráždenie, väčšinou do pár hodín zmizne a čoskoro sa eliminujú
  • systémová reakcia: môže sa objaviť kýchanie, piskot, bolesti hrudníka, končatín, opuchy
  • anafylaxia: jedná sa o veľmi vzácnu reakciu, objavuje sa nízky krvný tlak, závažné dýchacie ťažkosti

Pre koho je vhodná

Podstúpiť imunoterapiu môže každý alergik zhruba od 5 rokov. Je však na zváženie lekára - alergológa, či ste vhodným pacientom pre túto metódu. Záleží na mnohých okolnostiach, ale predovšetkým na tom, ako silná je vaša alergia.

Pre koho nie je vhodná

Liečbu nie je možné podstúpiť, ak pacient trpí autoimunitným ochorením, malígnymi ochoreniami alebo psychickými poruchami. Tiež nie je iniciovaný u pacientov s astmou, ktorá je zle kontrolovaná už pri bežnej liečbe. Ďalej u ťažkej hypertenzii - zvýšený krvný tlak. U detí do 5 rokov nie je liečba odporúčaná, ale je známych niekoľko prípadov, keď sa využila aj v tak nízkom veku. Úvodná fáza imunoterapie je zakázaná v čase tehotenstva, pretože by pre plod nebolo vhodné, keby došlo k niektorým zo závažnejších vedľajších účinkov. Fáza udržiavacia, ktorá býva už lepšie tolerovaná, je v tehotenstve možná.

Dĺžka liečby

Dĺžka liečby pomocou alergénovej imunoterapie je veľmi individuálna. Najčastejšie prebieha 3-5 rokov. Najrýchlejší výsledky boli pozorované u peľových alergií, asi už po 2 rokoch liečby. U alergií roztočových to môže byť naopak viac ako 5 rokov. Všeobecne sa liečba ukončuje, ak sú príznaky alergie výrazne redukované a toto zlepšenie trvá zhruba 1-2 roky. Pokiaľ dôjde späť k zhoršeniu, môže v liečbe pokračovať. Ak alergológ vidí, že liečba je bez účinnosti, môže sa rozhodnúť ju ukončiť. Samozrejmosťou pre ukončenie sú opakované nežiaduce účinky a závažné reakcie typu anafylaktického šoku. Jeden z dôvodu ukončenia liečby môže byť tiež nedostatočná spolupráca pacienta.

Autor: Klára Šedová

 


 

comments powered by Disqus