Aký je rozdiel medzi ľavou a pravou hemisférou mozgu?

Človek má dve mozgové hemisféry a každá z nich sa zameriava na iný spôsob myslenia. Väčšinou je jedna z nich viac dominantná a podľa toho, ktorá z hemisfér u vás prevláda, ste buď logickejšie alebo v opačnom prípade emocionálne a intuitívne.

Obe hemisféry mozgu sú od seba síce neoddeliteľné, ale aj napriek tomu medzi nimi existujú výrazné rozdiely. Ich odlišujúce sa funkcie preukázal už v roku 1968 neurofyziológ Roger Woolcott Sperry. Spočiatku vzbudili jeho závery veľmi rozporuplné reakcie, avšak roku 1981 mu bola za tieto výskumy udelená Nobelova cena. Konkrétne za popis rozdielnych funkcií mozgových hemisfér, ku ktorému dospel na základe výskumov epilepsie. Jeho poznatky dali tiež základ tomu, aby človek vedel používať všetku svoju kapacitu mozgu a aby zaviedol obe hemisféry do spolupráce, pretože ak obe adekvátne spolupracujú a dopĺňajú sa, tak sa výkon mozgu zvyšuje, a tým sa zvýši tiež naša schopnosť učenia.

Ľavá hemisféra

Ľavá mozgová hemisféra sa zameriava na logické uvažovanie a používanie jazyka. Klasické školské vzdelávanie sa zameriava práve na zdokonolování činnosti ľavej hemisféry.

Na základe výskumov poukazujú niektorí vedci na to, že odlišnosť oboch hemisfér vyznačuje odlišnosť mužského a ženského myslenia. Podľa toho je mužom bližší logické uvažovanie ľavej hemisféry, zato ženy bývajú skôr viac emotívne, spontánne a kreatívne, čo predstavuje pravú mozgovú hemisféru.

Ľavá mozgová hemisféra riadi väčšinou pravú polovicu tela, a vedľa toho je tu miesto reči, logiky a vôľa. Vďaka ľavej hemisfére vieme pracovať s dátami, číslami a faktami. Máme tiež zmysel pre váhy a miery a dokážeme vykonávať matematické operácie. Je zodpovedná tiež za analytické myslenie a za náš systematický prístup.

Pravá hemisféra

V pravej hemisfére mozgu sa teda nachádzajú predstavivosť, city a nevedomá myseľ a zrak. Tvorí sa nám tu tiež sny, ktoré nám vďaka mysleniu v tejto hemisfére môžu niekedy pripadať úplne nezmyselné. V pravej hemisfére nájdeme tiež našu kreativitu, ktorá nie je nijako obmedzená tým, čo nám bolo napr. o našich schopnostiach alebo neschopnosťiach priebežne odovzdané okolím alebo nami. Preto možno pri jej náležitej podpore rozvíjať u seba činnosti, o ktorých sme si mysleli, že je nezvládneme.

Pravá mozgová hemisféra začne pracovať vždy, keď zapojíme svoju fantáziu a tvorivosť. Dáva nám možnosť vnímať obrázky, rôzne schémy a farby, rovnako ako rytmus a hudbu. V pravej hemisfére sa nachádza city vône a chute. Vďaka nej sa môžeme tiež dojať a zasmiať sa dobrému vtipu. Pravá hemisféra riadi ľavú polovicu tela a tiež náš nervový systém, ktorý zodpovedá za úzkosť, radosť, trávenie a potenie.

Ako činnosť hemisfér zladiť?

Ako už bolo opísané vyššie, náš mozog využívame optimálne v prípade, že dokážeme činnosť oboch mozgových hemisfér vzájomne prepojiť. K tomu nám môžu byť nápomocná aj ľahká cvičenia, ktorá nás donúti obe hemisféry navzájom zapojiť

Pravá hemisféra zodpovedá za pohyb ľavej polovice tela, ľavá hemisféra zase za činnosť pravej polovice tela. Ak teda vykonávame ľavú a pravou rukou alebo ľavú a pravou nohou iný pohyb, tak sa musia obe hemisféry na tejto činnosti podieľať.

 


 

comments powered by Disqus