Ako rozpoznať oneskorený vývoj dieťaťa

Každé dieťa sa rodí s už danými schopnosťami. Avšak väčšina jeho vývoja je stále ešte pred ním. Je potrebné množstvo malých vývojových krokov v rôznych oblastiach, kým sa závislé dieťa nestane nezávislým človekom. Každé dieťa sa vyvíja podľa prirodzeného, ale individuálneho schémy. Poradie jednotlivých krokov vývoja je presne definované, pretože zvyčajne na seba vzájomne nadväzujú. Napríklad nie je možné, aby dieťa začalo najskôr chodiť a neskôr sa naučilo sedieť.

Oneskorený vývoj

Rýchlosť, s akou jednotlivé kroky vývoja môžu nasledovať, môže byť veľmi odlišná v rôznych oblastiach. Niektoré deti sa naučia pohybom veľmi rýchlo, niektoré sú skôr nemotorné a uprednostňujú svoju energiu na jazykové zručnosti. Každé dieťa teda má svoje vlastné tempo v každej vývojovej oblasti. V určitých medziach sú tiež rozdiely medzi deťmi rovnakého veku úplne normálne. Môže ale nastať situácia, kedy dieťa nedosiahne požadované štádium vývoja. Ak tomu tak nie je, hovoríme o vývojovom meškanie.

Rozvoj možno rozdeliť do piatich rôznych funkčných oblastí:

  • Vývoj motoriky: zahŕňa všetky pohyby
  • Psychický vývoj: zahŕňa chápanie vzťahov, schopnosť pamätať si a myslieť
  • Vývoj jazyka: zahŕňa dva aspekty - pochopenie jazyka a vlastný prejav
  • Emocionálny vývoj: emócie, gestikulácia
  • Sociálny vývoj: pravidlá rokovania s inými ľuďmi

Predpoklady pre vývoj

Zdedené a vrodené stavy sú základom pre vývoj (napríklad dieťa s vrodenou hluchotou je samozrejme v jeho jazykovom vývoji značne oneskoré).
Biologické procesy dozrievania - sú nevyhnutné pre dosiahnutie ďalšieho stupňa vývoja. Napríklad dieťa nemôže mať kontrolu nad jeho vylučovaním až do určitého veku, pretože biologický stav zrenia to ešte neumožnil.
Tretím a najdôležitejším stavebným kameňom ľudského rozvoja je učenie. Deti sa učia väčšinu zručností opakovaním a praxou, imitáciou ich opatrovníkov (najčastejšie od rodičov).

Príčiny oneskoreného vývoja

V niektorých prípadoch môžu byť identifikované genetické príčiny, ako sú niektoré metabolické alebo genetické vady. Škody spôsobené infekciami, liekmi alebo inými škodlivými látkami ako sú drogy a alkohol v tehotenstve sú častou príčinou v oneskorenom vývoji. Tiež komplikácie počas pôrodu a nedostatok kyslíka môžu viesť k poškodeniu mozgu. Nevhodné životné prostredie môže byť tiež jedna z príčin, aj keď v súvislosti s vývojom je veľmi podceňovaná. V poslednom rade sa môže jednať o nedostatok podnetov dieťati alebo príliš málo emocionálne a sociálne pozornosti.

Kto môže zistiť, či má dieťa oneskorený vývoj

Ten, kto pozná najviac dieťa a je s ním takmer 24 hodín denne by mal byť prvým, kto rozpozná niektoré odchýlky v jeho vývoji. Najčastejšie sa jedná o matky, potom otca a niekedy iného rodinného príslušníka či opatrovateľa. Ak existujú len malé náznaky oneskorenia, môžete ich najprv porovnať s rovesníkmi.

Pokiaľ zaznamenáte značné oneskorenie v jednej alebo viacerých oblastiach vývoja u vášho dieťaťa alebo ak si nie ste istí, mali by ste to čo najskôr prediskutovať s pediatrom. Ak je to potrebné, detský lekár vás odkáže na ďalších odborníkov, ako sú špecialisti, liečebný lekári alebo psychológovia.

Oblasti oneskoreného vývoja a ako ho spoznať

1) Motorika

Jednou z oblastí môže byť motorika, tzn. všetok pohyb dieťaťa. Motorika sa ďalej delia na hrubú a jemnú. Hrubá zahŕňa lezenie, plazenie, posadenie, postavenie a chôdzu. Jemná potom zahŕňa pohyby rúk (držanie hračky / príboru), schopnosť sa najesť, postaviť komín z kociek, pohladiť atď.

Prvým signálom, že nie je niečo v poriadku, môže byť to, že dieťa okolo 4.-5. mesiaca, nedvíha a neudrží hlavičku, nepasie koníčky, neberie do rúk drobné predmety a hračky, nehrá sa s rúčkami a nestrká si ich do úst. Okolo 8. mesiaca nedochádza k snahe si sadať, liezť, prevaľovať sa a pomaly skúšať vstávať. Okolo jedného roka nechodí aspoň s pomocou. Ak dieťa do dvoch rokov nezvláda chôdzu, je dôležité okamžite navštíviť lekára.

2) Psychický vývoj

Hodnotenie psychiky u detí je nesmierne náročná úloha. Je to z toho dôvodu, že sa jedná o obdobie veľkých zmien a veľkého vývoja a je teda problém určiť, čo je a čo nie je "normálne". Už u malých detí možno pozorovať známky autizmu, patologickú úzkosť, depresie, posttraumatické stresové poruchy a mnoho ďalších. Prvé roky života sú pre dieťa, čo sa týka psychiky, veľmi dôležité. To čo sa odohrá v tomto období, môže mať následky po celý zvyšok života. Je preto vhodné zabezpečiť dieťaťu pokojné nevypjaté podmienky a nevystavovať ho stresovým faktorom. Aj keď sa to mnohokrát nezdá, tak aj malé dieťa tieto negatívne faktory veľmi dobre vníma.

3) Poruchy reči

Jedná sa o najčastejšie oblasť, v ktorej môžu byť deti oneskorené. Pokiaľ ale vaše dieťa nechce komunikovať, nie je to dôvod hneď panikáriť. Každé dieťa sa vyvíja individuálne a závisí to od mnohých faktorov. Ak má vaše dieťa oneskorenie vo vývoji reči, je obzvlášť dôležité s ním veľa komunikovať - najlepšie o veciach, ktoré zaujímajú predovšetkým dieťa. Pri každodennom rokovaní so svojím dieťaťom je dôležité mu oznámiť, že bez ohľadu na jeho obmedzenie ho milujete. Všeobecne sa tiež dievčatá učia hovoriť skôr ako chlapci.

Príčiny poruchy reči

  • neurologická ochorenia, napr. dyzartria: jedná sa o ochorenie nervovej sústavy, ktoré bránia dieťaťu začať hovoriť
  • hluchota
  • dvojjazyčná (či vícerojazyčná) domácnosť: v takýchto domácnostiach deti začínajú hovoriť spravidla neskôr

Lekára sa odporúča navštíviť, ak dieťa v 18. mesiacoch nepoužíva zmysluplné slová alebo ak dieťa nepoužíva spojenie dvoch slov (napr. "Mama je unavená", "mám loptu").

4) Emocionálny a sociálny vývoj

Tento vývoj ide ruka v ruke s psychickým vývojom. Dieťa môže byť citlivejšie povahy prirodzene a teda je to úplne v poriadku, môžu sa však vyskytovať aj patológie. Problémy sa často vyskytnú pred určitou zmenou v živote dieťaťa (nástup do škôlky, školy, rozvod rodičov, úmrtie niekoho blízkeho i.). V prípadoch, keď zbadáte na dieťati nejaké patologické správanie, ktoré u neho doteraz nebolo, vyhľadajte odborníka.

Liečba

Liečba samozrejme závisí od problému, ktorý sa u dieťaťa vyskytuje. Najjednoduchšie a najefektívnejšie možno riešiť poruchy reči. Záleží na veku dieťaťa. Pokiaľ sa jedná o malé dieťa, vyčkáva sa, či sa dieťa nerozmluví. U väčších detí prichádza na rad logopéd, ktorý sa snaží pomocou cvičení dieťa "vyhovoriť". V prípade porúch s motorikou sú častým riešením fyzioterapeutická cvičenia. Najčastejšie sa využíva Vojtova metóda. Skúsený fyzioterapeut Vám najprv ukáže, ako s dieťaťom cvičiť a potom môžete metódu zvládať samy v pohodlí vášho domova. Je však dôležité, aby pred začiatkom cvičením, bolo dieťa skontrolované pediatrom a ten aby zvážil, či je metóda vhodná. Psychické, emočné a sociálne problémy sú na liečbu, ale aj diagnostiku veľmi náročné. U malého dieťaťa možno len ťažko niektorý z problémov, ktoré patria do tejto kategórie hodnotiť. U starších detí je diagnostika ľahší, ale liečba stále náročná. Je dôležité, aby sa na nej podieľal celý tím - od pediatra, pedagógov až po psychológa.

Autor: Klára Šedová

 


 

comments powered by Disqus