Zásady psychohygieny

V súčasnej uponáhľanej ére nie je vôbec na škodu, keď sa človek na chvíľu pozastaví a zamyslí sa nad mnohými rôznymi problémami dnešného sveta. Na ne sa môže pozerať z rôznych pohľadov, ale pritom si uvedomí, ako by sa v danej situácii cítil a poťažmo zachoval sám. Hlavné je na tom to, že si tým človek rozvíja schopnosť sebauvedomenia.

Zásady psychohygieny

Naša civilizácia sa rozvíja závratným tempom a ľudia utekajú z odľahlých častí republiky do väčších miest, veľkomiest a mestských aglomerácií, čo sa prejavuje na ľudských vzťahoch. Tie sa komplikujú a je veľakrát ťažké sa v nich len tak zorientovať. Avšak medziľudské vzťahy môžu niekedy rýchlo vygradovať až ku krízovému stavu. Navyše človek je každodenne vystavovaný najrôznejším tlakom. Presprilisny napätia a dlhodobý stres nerobí dobre ľudskému organizmu. Ten na to potom reaguje po svojom. U ľudí naraz prepukne nejaký typ psychického ochorenia. Dnešný svet je plný moderných technológií, ktoré v istých ohľadoch ľuďom nielen uľahčujú, ale aj zjednodušujú život. Pritom dnešná generácia sa už bez nich nezaobíde. Okrem toho terajší nastavenej spoločenskej mantinely vyžadujú, aby sa v zodpovedajúcich technológiách ľudia dostatočne orientovali a vedeli s nimi efektívne pracovať. Čo im samozrejme prináša náramný úžitok. Nielen práve modernými prístupy a unikátny technológiami si ľudia môžu ľahšie dopriať, po čom zrovna túžia. Tým si práve uspokojujú rekordne rýchlo svoje potreby. Aj keď zato musí vydať niekedy veľa peňazí. Tie pochádza väčšinou zo zamestnania. Niekto má to šťastie, že dokáže zarábať balík peniaze aj bez stresu a naháňačiek. Nech mu to dopriate.

O tejto dobe možno povedať, že je zacielená predovšetkým na spotrebu. Ľudia sa nezaobídu bez masovej kultúry. Ďalej možno dodať, že narastá aj materializácie našich snov. Bohužiaľ človeka pohlcuje táto doba úplne a on prakticky zabúda na duševnú stránku. Každý deň sa na vhodný čas jedinec venuje osobné očiste, ale duševno skrátka výrazne zanedbáva.

Všeobecne o psychohygiene čiže duševnej hygiene

Mnoho ľudí sa s pojmom psychohygiena už niekedy stretli. Napríklad o tejto téme sa mohli dočítať v niektorom z popredných časopisov, odborných knihách či špeciálnych publikáciách. O základných myšlienkach psychohygieny sa mohli dozvedieť aj prostredníctvom televíznych obrazoviek, kde sa táto téma v niektorom relácii rokovalo o tom v minulosti. Niektorí mali tú možnosť si vypočuť odbornú prednášku na túto tému. Avšak existujú medzi nami stále ľudia, ktorí vlastne nemajú ani potuchy čo tento výraz znamená. Práve nielen pre nich je venovaný tento článok.

Slovíčko psychohygiena pomaly a iste začínajú ľudia chápať a berú ho do úvahy vo svojom aktívnom štýle života. Ešte však existujú jedinci, ktorí tomuto termínu neprikladajú taký význam, ako by v reáli mali. Až v momente, keď sa necíti dobre, nemajú dostatok energie, eventuálne prepadnú zlej nálade a musí vyhľadať odbornú pomoc. Práve vtedy sa začnú zamýšľať nad touto problematikou. Zrazu sa im honí hlavou kopa nových myšlienok a uvedomí si, že je čas na to si porovnať veci v hlave. A náhle sa začnú zaujímať o oblasť psychohygieny.

Psychohygiena čiže duševnej hygiena je relatívne mladý odbor, ktorého vznik podnietil dôsledok neustáleho pokrokového rozvoja v rámci prírodovedných a spoločenskovedných disciplín. V praxi bolo potrebné, aby sa okrem štandardných otázok súvisiace s fyzickým zdravím niekto venoval tiež množstvu problémov týkajúcich sa psychickej stránky človeka. Do tejto problematiky boli tiež zakombinované aj iné témy, medzi ktoré sa radí všestranný a harmonický rozvoj osobnosti človeka. Čo vo svojej podstate predstavuje celé spektrum psychických, biologických a sociálnych znakov. Tie sa skúmajú vo vzťahu ku kľúčovým najmä sociálnym podmienkam. Dôležité sú tiež miestne prírodné pomery. Odborníci na túto problematiku vychádzali jednoducho zo svojich skúseností a už za tú dobu mali dobre odpozorované, že ľudia majú pramalú príležitosť k tomu, aby sa vo všeobecnej rovine oboznámili so zákonitosťami týkajúce sa sféry vzťahov človeka, prírody a spoločnosti. Naviac akúkoľvek osobu sa zriedkakedy podarí efektívne a účelne prinútiť k tomu, aby sa mimo svoju profesijnú dráhu začala zaoberať optimalizačné vzťahovú fáz, ktoré predovšetkým smeruje na prostredie, v ktorom sa najviac pohybuje.

Zdravú ľudskú duševnú stránku možno považovať za významné hľadisko, ktoré v prevažnej väčšine prispieva k úspešnému a kvalitnému fungovanie hneď v niekoľkých rovinách. Z tohto dôvodu ide dnes stále viac do popredia starostlivosti o duševné zdravie. Psychohygienu možno vyzdvihnúť v mnohých aspektoch. Jedná sa o veľmi dôležitú súčasť nášho života, vďaka ktorej je človek schopný udržiavať sa v kondícii a perfektné vnútorné pohode. Tento odbor sa zaoberá obzvlášť človekom z celkového pohľadu, jeho veľmi dôležitou súčasťou je aj životospráva. Okrem toho je možné zdôrazniť tiež určitý životný postoj, istá miera asertívneho správania, umenie odpúšťať a mnoho iných ľudských schopností. Uviesť je nutné tiež schopnosť nájsť vhodné riešenie v rámci konfliktov a vyhrotených vzťahov.

Prostredníctvom duševnej hygieny si človek upevňuje dobré zdravie a ľahšie zvláda svoje slabiny.

Ako vlastne taká psychohygiena funguje v nejednom ľudskom živote

V bežnom živote sa nejeden človek denne stretáva s celým radom nemalých problémov. Niektoré sú vskutku titernej, iné majú ďalekosiahle následky. Všetky ale dokážu človeka na nejakú dobu zamestnať. Ťažšie prípady sú najhoršie a ľudia ich považujú za nočnú moru. Počas svojho života zažíva nejedna osoba pestrú škálu emotívnych pocitov.

Ak sa jedinec ocitne pod istým tlakom, je obvyklé, že sa u neho spustí takzvané samoregulačné pochody, ktorých úlohou je navodenie opätovné rovnováhy. Každý má svoju maximálnu hranicu a na danú situáciu pod tlakom reaguje rozdielne. Teda v ľudskom organizme prebiehajú rôzne intenzívne reakcie. Ich veľkosť a úroveň je závislá od primeranej miery vypestované duševnej hygieny. Dajme tomu pri veľkom návale strese reaguje organizmus na to po svojom a to tým, že človek prestane potláčať plač. Ďalším bežným prejavom je aj krik, únavový stav či náhle prichádzajúce bolesť hlavy. Prvotným symptómom môže tiež byť zvýšená tepová frekvencia alebo sčervenanie tváre.

Konkrétne zásady psychohygieny

Ľudia by sa od raného detstva mali zamerať na psychohygienu. Jedná sa o jednu z úplne dôležitých činností, ktorá im pomôže nájsť vnútorný pokoj a pocit duševnej rovnováhy. Každý človek je skrátka osobnosť, pohybuje sa v inom prostredí a odlišuje sa osobnými dispozíciami, tak i telesnými a vrodenými predispozíciami. Na vypäté situácie reaguje rôzne a z tohto dôvodu neexistujú jednotné štandardné pokyny. Ovšem človek by sa mal aspoň riadiť niekoľkými základnými zásadami. Sprvu do svojho života by mal jedinec zaradiť najjednoduchší aktivity. Tie by si mal perfektne osvojiť a potom pristúpiť k ďalším činnostiam. Tým pádom sa nejedna osoba postupne navykne na významnú zložku duševnej hygieny.

Výživa a stravovanie jednotlivca

Na prvom mieste stojí výživa a stravovacie návyky, ktoré v optimálnej miere podporujú udržanie rovnovážneho psychického stavu. Pokiaľ je výživa kvalitná a vyvážená, potom ľudské telo ľahšie vzdoruje najrôznejším chorobám a infekčným chorobám. Naopak pri konzumácii Neplnohodnotná potravy hrozí človeku oslabenie organizmu, ktorý sa podpisuje negatívne na celkovej odolnosti. Človek potom rýchlo podľahne rôznym vírusom a schvátit ho môžu bez problémov tiež baktérie.

Na každom človeku je podľa jeho finančných a iných možností, na aký typ stravovania sa zameria. Vždy by mal mať na pamäti, že daná strava by mala obsahovať dostatočné množstvo živín zabezpečujúci fyzickú a duševnú pohodu. Pre zdravie jedinca nie je vôbec dobré, ak takýto človek zo svojho jedálnička navždy vyradí určitú skupinu potravín.

Rad odborníkov domnieva, že každý jedálniček by mal obsahovať hlavne čerstvé pokrmy. Ľudia by mali skôr sa orientovať na pestrú a čerstvú skladbu. Blesková príprava jedál z konzerv a polotovarov by podľa ich mienky malo ustúpiť do pozadia. Táto strava nie je pre ľudský organizmus najlepšie. Ani pravidelné stravovanie v rýchlych občerstveniach nie je správna cesta, ako sa dostať do duševnej pohody. V prípade že sa ľudia takto stravujú, vystavujú sa veľkému zdravotnému riziku. Tým je práve nadváha. S týmto problémom sa potýka početná časť českých obyvateľov. U týchto ľudí sa môže rozvinúť aj mnoho iných ťažkostí či civilizačných chorôb. Preto je nevyhnutné sa pri správnom stravovacom režime zamerať na pár základných zásad.

Prvá zásada znie asi takto, že by sa ľudia nemali prejedať. Spravidla by sa mali stravovať v rozumnej miere. Ďalšia zásada vychádza z dlhoročných výskumov a upozorňuje na zdravé stravovanie, ktoré možno docieliť tým, že ľudia budú jesť niekoľkokrát denne a to menšie porcie. Odborníci radi, aby sa jedlo konzumovalo zhruba päťkrát denne. K ďalšie tradičné zásade patrí prostredia. Ak človek usadne k jedlu, mal by preferovať kľudné a pohodové prostredie. Pri jedle by sa mal vyvarovať zhonu. Je dobré, aby pokrmy obsahovali nevyhnutné látky ako napríklad proteíny, rôzne vitamíny, vlákninu a iné. Z jedálnička možno jednoducho vyradiť tabakové výrobky a alkohol. V strave by sa mala objaviť čerstvá zelenina a ovocie.

Na mieste je tiež dodržiavanie pitného režimu. Ak človek počas deň nepije tekutiny, sa pričiňuje si postupne na problémy. Popri čistej vody z kohútika sú tradične populárne bylinné či ovocné čaje. Mnoho ľudí dáva prednosť džúsom, šťavám, domácim limonádam a perlivým vodám. Na odbyt idú veľmi sladené nápoje s rôznou príchuťou, ale s tými by mali ľudia zaobchádzať opatrne. Stačí podľa špecialistov vypiť denne jednu pohár takéhoto nápoja. Ľudia sa ráno či počas deň môžu zpružit lahodnou kávou, ale nemali by to zase s týmto nápojom preháňať. Na pamäti by mali mať, že tri šálky kávy je ich odporúčaná maximálna denná dávka.

Proces regenerácie organizmu

Spánok je neoddeliteľnou a nevyhnutnou súčasťou ľudského života. Toto útlmovo-relaxačné štádium pôsobí regeneračne na fyzickú i psychickú stránku. Podstatné na tom je, aby človek podstupoval kvalitný a veľmi zdravý spánkový proces. Inak dochádza u jedinca k narastaniu únavy. Objavuje sa u neho podráždenosť. Tieto stavy majú nepriaznivý vplyv práve na ľudský organizmus. Dlhodobý nedostatok spánku spôsobuje celý rad problémov, medzi tie pomerne bežné sa radí celková psychická rozladenosť, smutná až chmúrna nálada. V krajných prípadoch sa človek stretáva s ťažkými psychotickými príznakmi.

Prostredníctvom spánkového cyklu prebieha takzvaná ochranná fáza, vďaka ktorej sa ľudské telo zbavuje únavy a naopak získava potrebnú dávku energie pre náležitý chod organizmu. Práve nabitú energie telo spotrebuje počas nadchádzajúceho dňa.

Dĺžka spánku je u každého jedinca individuálne. Ale predovšetkým lekári odporúčajú, aby ľudia spali aspoň sedem až osem hodín denne.

 Ak človeka trápi poruchy spánku, mal by ich ľahšie prekonať niekoľkými spôsobmi. Jedným takým je situácia, že sa jedinec naložia do vady na chvíľu predtým, než pôjde spať. Ďalšou možnosťou je, že sa uvelebí v posteli a pustí si upokojujúcu hudbu pred spaním. Niekomu môže pomôcť krátka prechádzka, inému sa osvedčila pohár teplého mlieka.

Na kvalitu spánku má samozrejme vplyv celý rad iných faktorov, ako je napríklad správne zvoľna posteľ, matrac, rošt, perina či vankúš.

Odpočinkový čas

Odpočinok sa stáva nutnosťou v poslednej dobe, pretože sa z rôznych výskumov ukázalo, že ľudia potrebujú načerpať dostatok síl, aby mohli vo svojom zamestnaní dosahovať veľmi dobrých pracovných výsledkov. Práve u ľudí, ktorí neboli schopní určitým spôsobom relaxovať, sa začali objavovať nápory stresu. V týchto prípadoch už bol potom malý krôčik k naštartovaniu syndrómu vyhorenia. Zabúda Ak človek odpočívať, môžu sa potom u neho prejavovať nasledovné symptómy: porucha koncentrácie pozornosti, pocit nepokoja a únavy. Pritom organizmus je náchylnejší k rôznym chorobám.

Odpočinok by si mal každý dosytnosti dopriať, pretože počas pracovného týždňa naráža ľudia na nadbytok stresu a zhonu. Bežne možno poukázať na mnoho iných negatívnych elementov, ktorým nedokážu ľudia dlho vzdorovať. Čo sa u nich podpisuje na celkovom fyzickom a psychickom zdraví.

Prejavy únavy sa u každého jedinca začnú prejavovať v rôznom časovom rozpätí a v rôznej miere. Veľmi záleží na druhu práce. Náročnejší činnosti si vyžadujú patričný odpočinok. Kým aktivitám zameriavajúce sa na namáhanie mozgových buniek stačí realizácie menších prestávok. Nie je na škodu, ak človek zmení na malú chvíľu prostredie.

Ľudia praktizujú vo svojom živote aktívny aj pasívny odpočinok. Medzi aktívne odpočinkový čas sa radí rôzne cvičenia vo fitness alebo doma, cyklistika, lyžovanie, golf, plávanie a horolezectvo. Niektorí dávajú prednosť jazde na koni, roveri segway či štvorkolke, iní sa venujú prechádzkam so špeciálnymi palicami. Ľudia sa tiež vrhajú strmhlav do adrenalínových dobrodružstiev. Prechádza si kreatívnymi kurzy. Podnikajú pikniky v prírode, rôzne výlety po pamiatkach či výpravy do lesov. Medzi ľuďmi sú aj takí, ktorý sa zúčastňuje rybolovu či gastronomických podujatí. Za aktívny odpočinok je možné pokladať taktiež záslužnú prácu na záhradke, na chate či na verejnom priestranstve. Ľudia môžu aktívne oddychovať pri rôznych aktivitách vo svojom dome či byte.

Zato za pojmom pasívny odpočinok sa skrýva väčšinou čítanie, počúvanie hudby, leňošenie na posteli či saunovanie. Okrem toho ľudia praktizujú sledovanie rôznych televíznych programov, filmov a zábavných programov. Môžu si zahrať počítačovú hru, len tak sa pozerať do stropu alebo z okna. Niektorí sa však nechávajú patrične rozmaznávať špeciálnymi masážami. Iní volia pohodovú a pokojnú atmosféru pri kúpeli.

To je len krátka ukážka toho, ako môže človek odpočívať počas svojich voľných chvíľ mimo zamestnaní.

V práci sú čím ďalej viac žiadané špeciálne vytvorené odpočinkovej zóny. Z toho dôvodu rad firiem a spoločností investuje nemalé prostriedky do zriadenie takéhoto priestoru, ktorého súčasťou je napríklad biliard, stolný futbal, šípky, hojdacia sieť, herné konzoly a mnoho iných vecí. V takýchto miestnostiach nechýba sekcie pre šachistu, oddelenie pre doskové hry či knihy. Priestor je vybavený moderne poňatým modulárnym nábytkom a vyznačuje sa štýlovo farebnou kompozíciou, ktorá má navodiť veľmi príjemnú atmosféru.

Usporiadanie pracovného a voľného času

Ľudia sú podriadení prirodzenému rytmu, ktorý sa stále opakuje. Niektorí na základni svojho zamestnania vnímajú deň ako dobu, kedy sa naplno venujú aktívnym činnostiam a v noci sú hlboko ponorení do odpočinkovej fázy. Lež nemajú to tak nastavené všetci. Existuje mnoho ľudí, ktorí miesto vo dne pracujú v nočnej dobe a cez deň sa oddávajú spánku. Dnes už je to pravidlom, že sa ľudia v pracovné či osobné rovine dostávajú do časovej tiesne. Práve vďaka tomuto javu sú vohnaní do stresového kolotoča, z ktorého nie je ľahké sa dostať. Ak týmto človek prechádza každý deň, potom sa to v ňom nazhromaždí a výsledkom je potom celý rad zdravotných problémov. Pochopiteľne odráža sa to aj na jeho psychike.

Každý človek by si mal rozvrhnúť svoj denný rozvrh do nejnemenších detailov, aby sa nestalo, že by niečo nestíha spracovať či urobiť. Je potrebné si naplánovať čas tak, aby sa do harmonogramu vošla aj rodina či partner.

K organizáciu času sa využíva obľúbená metóda, ktorá sa dokonale osvedčila v mnohých situáciách. Stačí, aby si človek spísal zoznam úlohy na konkrétny deň. A vzal si rôzne farebné ceruzky a každú činnosť špeciálne ohodnotil. To možno vykonať jednoducho v klasickom papierovom diári, ktorý postupne odkladá mnoho ľudí, a radšej sa zverujú do rúk dnešných pokrokových technológií. Vďaka nejednému šikovnému prístroju budú vedieť veľmi rýchlo, ako sú na tom so svojím časom v konkrétnu hodinu či deň. V tomto prípade sa ľudia nemusia hanbiť za svoj neúhľadný rukopis.

Pracovná rovina

V zamestnaní sa čoraz častejšie uplatňuje trend, ktorý súvisí s vysokou pracovnou výkonnosťou. Tento dôležitý faktor je dokonale spätý s ľudským životom.

Dalo by sa povedať, že ľudia v zamestnaní trávia veľkú časť svojho času. Je len na nich, ako si zvyšok voľného času rozvrhnú. V rámci svojho vyťažení by si mali nájsť chvíľu na oddych a regeneráciu. Práve vďaka týmto aktivitám naberú novú silu do ďalšieho pracovného týždňa. Stále existujú pozície v spoločnostiach, o ktorých je známe, že nie sú dobre platené. Dajme tomu robotníci musia pracovať v nevyhovujúcich podmienkach a ešte za odvedenú prácu dostanú extrémne nízku mzdu. Ľudia, ktorí podľa životné a existenčné nutnosti musia podstupovať každý deň túto strastiplnú cestu, pociťujú zvýšenú únavu a psychické napätie.

Mnoho ľudí je v práci vystavené rôznym záťažiam. Či už ide napríklad o zlé pracovné podmienky, neuspokojivé vzťahy kolegov na pracovisku, neistota daného zamestnania či nedostatočne zvládnuté organizačné zmeny v rámci vedenia.

V dnešných firmách sa obzvlášť preferuje menší počet zamestnancov, ktorí musia zvládnuť za deň neúmerný počet pracovných úloh. V prípade že sa celková pracovná agenda prerastie cez hlavu príslušným pracovníkom, potom sa u nich môžu rozvinúť známky psychickej nevyrovnanosti. Preto rad firiem pristupuje k istým opatreniam, ktoré efektívne zabraňujú vzniku stresu. Populárne sú tiež podporné programy.

Blízke medziľudské vzťahy

Asi neexistuje človek, ktorý by sa vo svojom živote skrátka obišiel bez kontaktu druhých ľudí. Pestovanie dobrých medziľudských vzťahov možno považovať za základ, ktorý prispieva k udržaniu rovnovážneho emočného a psychického stavu nejedného jedinca. Ak sa človek môže obrátiť za všetkých okolností na svojich blízkych, potom sa s jednotlivými životnými prekážkami vysporiada určite oveľa ľahšie. Dôležitá je práve podpora či už rodiny, blízkych osôb či priateľov. Človeku môžu byť v najťažších chvíľach oporou aj ľudia, ktorý si prešli rovnakú alebo podobnú situácií.

Medziľudské vzťahy sa v priebehu života mení v dôsledku vzniku rôznych mimoriadnych udalostí a hlavných situácií. Na základe toho sa utvára dobré či zlé medziľudské vzťahy.

V ľudskom živote sa človek stretáva s množstvom konfliktných situácií. Je výlučne na ňom, ako sa s nimi vysporiada, a ako sa z nich poučí pre nabudúce. Niekto dokáže riešiť konflikty s eleganciou a gráciou, iný pritom nasadí bojovnú náladu.

Upevňovanie pozitívnym vzťahov by malo byť vždy na prvom mieste. Ľudia by mali byť tolerantní k ostatným. Ovšem mali by si dať pozor na správnu komunikáciu. Nemali by sa prikláňať k naivnosti a prostoduchosť. Svoje sľuby by mali bezvýhradne dodržať.

 


 

comments powered by Disqus