Vývoj dieťaťa do 1. roka

Vývoj dieťaťa sa najčastejšie pre lepšiu orientáciu rozdeľuje na štádia. Ihneď po narodení sa štádium nazýva ako novorodeneckej štádium a trvá od pôrodu do 28. dňa života dieťaťa. Druhé je potom dojčenské štádium, ktoré trvá od 29. dňa až po jeden rok dieťaťa.

Dieťa do jedného roka

Prvý rok dieťaťa je obdobie, kedy dochádza k najväčšiemu rozmachu vo vývoji. Schopnosti a zručnosti sa výrazne prehlbujú a vyvíjajú. Každé bábätko je iné, a preto aj každý vývoj je veľmi individuálna. U každého jedinca sa doba, za ktorú sa určitú zručnosť naučí, veľmi líšia. V prípade, že sa objaví akákoľvek odchýlka či abnormalita vo vývoji, je vhodné sa obrátiť na pediatra (detského lekára) dieťaťa.

1. mesiac

V prvom mesiaci dochádza k tzv. Adaptácii dieťaťa, kedy sa prispôsobuje novému, neznámemu a hlavne voľnému priestoru (na rozdiel od matkinho tela). Novorodenec po pôrode rozoznáva svoju maku podľa jej hlasu a časom dokáže takto rozoznať aj blízke osoby. Sluch je niekoľko dní zastretý, keďže sa v uchu môže nachádzať ešte plodová voda. To však neznamená, že by sa dieťa malo vystavovať nadmernému zvuku. Základom k orientácii je zrak, dieťa vníma skôr ostré kontrasty a krivky, najlepšie vidí na vzdialenosť 18-30 cm, na iné vzdialenosti vidia nejasne. Objekt však nesleduje zaujato a zámerne. Mozog dieťaťa je plne vyvinutý, ale bunky sa rozrastajú a tvoria nové spoje, tým pádom aj nové myšlienkové pochody a schopnosti. Správanie a reakcia novorodenca prebiehajú na základe reflexov a inštinktov (reflex hľadací, sací, úchopový). Už u takto malého dieťaťa má význam výchova (aj keď sa mnohokrát dočítame, že to tak nie je). Vhodné je dať dieťaťu podnety, aby malo kontakt s okolitým svetom. V dnešnej dobe sú však deti přehlcovány. Jednoduchou radou je, všímať si bábätkami dieťaťa, jeho prejavov a záujmu o daný podnet. Ak sa o hračku prestane zaujímať (otáčať hlavu inam, zatvárať oči) je vhodné ponúknuť hračku inú alebo úplne prestať. Všeobecne sa mamička musí s dieťatkom zžiť a rozpoznať jeho náladu, pocity, záujem či nezáujem. Novorodenec potrebuje tiež nežné a opatrné zaobchádzanie, predovšetkým pri kúpeli a prebaľovaní.

Čo dieťa najčastejšie vie v prvom mesiaci života

 • nevie udržať hlavičku, ale vždy si ju uloží na jednu stranu, z tohto dôvodu je dôležité nadväzovať kontakt s novorodencom z jednej strany, až do 6. týždňa bábätko uprednostňuje jednu stranu, tzv. fyziologická predilekcia, aj cez to by však dieťa mala vedieť otočiť hlavičku aj na stranu druhú, možno to overiť zatienením výhľadu dieťaťa, ktoré by malo zareagovať snahou o otočenie
 • nožičkami, ktoré má ohnuté v kolenách, vie primitívne striedavo kopať
 • paže má dieťa ohnuté vo všetkých kĺboch ​​a ruky má v päsť
 • v polohe na brušku má bábätko stehná pokrčená pod zvyškom tela a slúži ako "podpery"
 • na konci tohto obdobia (u niektorých detí o niečo neskôr) dochádza k prvému "sociálnemu úsmevu", kedy dôjde k cielenej odpovede na váš úsmev
 • dokáže rozoznávať svetlo a tmu, pričom pred silným osvetlením reflexne priviera oči
 • na konci prvého mesiaca začínajú vydávať zvuky, najčastejšie pospevuje, niektoré deti sa dokonca začínajú spontánne smiať

2. mesiac

V tomto období je vhodné mať zharmonizovanie denný režim a rozdelenú starostlivosť o bábätko. Došlo už k adaptácii medzi vami a dieťaťom. Najtypickejšie začína byť zdvíhanie hlavičky, čo mu ide deň odo dňa lepšie. Bábätko sa tiež začína opierať o predlaktie a začína sa viac naťahovať z jeho skrčené polohy, v ktorej bolo od svojho narodenia. Zrak dieťaťa sa začína zlepšovať, čo spoznáte tak, že sa uprene niekoľko sekúnd zahľadí na predmet, ktorý ho zaujme. Niektoré deti sa dokonca snažia naťahovať za malou hračkou, ktorú sa snaží uchopiť. Je vhodné, aby malo dieťa stále dostatok podnetov k svojmu vývoju. Sú odporúčané činnosti, ktoré sa s deťmi majú vykonávať. Patrí sem napríklad otáčanie hlavy za hračkou alebo podávanie hračiek do rúk. Vhodné sú aj hračky, ktoré vydávajú nejaký zvuk. Dieťa sa hračky najprv dotýka náhodne, zvuk, ktorý sa ozve, upúta jeho pozornosť a náhodné pohyby sa stanú po čase zámernými. Pri nosení dieťaťa v náruči sa snažíme hlavičku podopierať menej a menej, aby došlo k spontánnemu držanie.

Čo dieťa najčastejšie vie v druhom mesiaci

 • dvíha hlavičku a výdrž pri zdvihnutí sa predlžuje
 • dokáže pár sekúnd udržať malú hračku alebo predmet
 • otvára dlane a prsty má ohybné
 • hrá sa so svojimi rukami a prstami
 • dokáže pozorovať gestá a reč ľudí, niekedy vyzerá ako by chcelo niečo povedať
 • aktívne počúva zvuky, hlavne tie známe (práčka, umývačka) a rado počúva hudbu
 • vie sa aktívne usmiať a tiež úsmev opätovať
 • má radosť, keď je mu venovaná pozornosť iných a rado si ju získava
 • predlžuje sa doba, kedy je počas dňa hore a skracuje sa čas, kedy sa večer budí, niektoré deti už dokonca prespia celú noc

3. mesiac

Zdokonaľuje sa pohyb rúk a nôh. Najčastejšie môžeme vidieť, ako si ručičky spojí pred sebou, hrá sa s nimi, preberá si ich a dáva si ich do pusinky. Niektoré deti si takto hrajú aj s nožičkami. V tomto období začína dochádzať k rozdielom v správaní a prežívaní medzi deťmi. Tento proces je veľmi individuálne a do značnej miery aj určený vrodenými predispozíciami. Bábätko v 3. mesiaci je plne motivované, prijíma a chce prijímať všetky podnety, ktoré k nemu prichádza. Je dobré vypozorovať, ktoré podnety ho zaujímajú viac a ktoré menej. Dostatok podnetov je stále základom. Vhodné hračky sú také, ktoré sú z mäkkých materiálov, majú výrazné drobné stádo a vzory a najlepšie vydávajú melodické zvuky.

Čo dieťa najčastejšie vie v treťom mesiaci

 • pohyby dieťaťa začínajú byť plynulejšie, než u novorodenca, kde idú prevažne trhavé
 • pohyby začínajú byť viac a viac cielené a aktívne
 • plne ovláda pohyby hlavy
 • páse koníčky (opiera sa o lakte a dvíha hlavičku)
 • objavuje ruku rukou, jedna ručička objavuje tú druhú, navzájom je obchytáva a hrá sa s nimi
 • niektoré deti sa dokážu pretáčať z polohy na chrbte do polohy na bok (pozor: dôležité, aby u dieťaťa vždy niekto bol!)
 • dokáže nájsť zdroj zvuku a otáča hlavu tam, odkiaľ prichádza
 • začína odpovedať na ľudskú reč broukáním, krikom alebo smiechom

4. mesiac

Okolo 4. mesiaca života robí dieťa najväčšie vývojové pokroky. Je to obdobie, kedy sa najviac rozvíja motorika dieťaťa. Začína sa rozvíjať zmyslové vnímanie. Dieťa sa ďaleko lepšie orientuje v okolí. Zoznamuje sa s prostredím okolo neho a nadväzuje užší kontakt s blízkymi osobami. Pomaly môže dochádzať k tomu, že si dieťa začne miesto mrnkania džavotať. Zvyšuje sa potreba "niečo povedať" a začať hovoriť. Vhodné podnety sú pestrofarebné knižky s obrázkami, najlepšie leporelá, detské pesničky, drevené kocky, hračky skladajúci sa do seba a v neposlednom rade veci z domácnosti (varešky, hrnce, misky).

Čo dieťa najčastejšie vie vo štvrtom mesiaci

 • ovláda dobre pohyby hlavičky, udrží ju, ale pomerne rýchlo sa dokáže unaviť a aktívne sa do sedu ešte nepritiahne
 • hlavičku dvíha do uhla 50-90 stupňov nad podložku, oporu má na predlaktí
 • hlavičkou otáča na všetky strany, najčastejšie sa otáča za hračkou, ktorú si vezme z ponúkanej strany, tzv. laterálna úchop, potom sa s hračkou otočí opäť na stred a hrá sa s ňou
 • bľaboce jednoduché slabiky (má, bá, ká)
 • výska a smeje sa nahlas
 • zlepšuje sa obratnosť pri hre s hračkami, dokáže ich lepšie udržať, manipulovať s nimi a dlhšie dokáže udržať pozornosť

5. mesiac

Dieťa sa v polohe na brušku pokúša dvíhať na natiahnutých rukách - opora o ruky. Často sa však vysilením púšťa, ale po chvíli to skúša znova, tzv. Plávanie. V polohe na chrbte sa snažia siahať si ručičkami na kolienka a na predkolenia. Zvláda si hrať s hračkou, pred sebou, ak leží na chrbte. Stále sa zdokonaľuje manipulácie s hračkami. Je dôležité dávať pozor na malé predmety, ktoré by mohlo strkať do úst. Pokiaľ k takej situácii už dôjde, rodič musí povedať dieťaťu rázne NIE a predmet mu vziať. Rodič však musí byť trpezlivý a nepoľaviť, aby výchova mala efekt.

Čo dieťa najčastejšie vie v piatom mesiaci

 • rozoznať známej osoby a predmety
 • rozoznať prísny a ľúbezný tón vášho hlasu
 • v ľahu na brušku robí "lietadlo"
 • otáča sa z chrbta na bruško a niekedy sa mu podarí pretočiť sa späť
 • rozvíja sa spolupráca medzi zrakom, rúk a pohybom
 • hrátky s rukami a nohami
 • začína rozumieť činnostiam denného režimu, po čase pochopí, že chystanie vaničky, uteráka a mydlá signalizuje kúpanie, z tohto dôvodu začínajú niektoré deti plakať a niektoré sa smiať
 • smeje sa na svoj odraz v zrkadle
 • reaguje na svoje meno

6. mesiac

Dieťatko sa začína pokúšať usádzať, ale sedieť dokáže len s oporou. Vyberá si samo z predmetov a hračiek, len tie, ktoré sú pre neho niečím zaujímavé. Úchop prebieha pomocou celej plochy dlane. Predmety skúma najčastejšie pomocou dutiny ústnej a jazykom, saje a olizuje. Niektoré deti sa naučia dokonca plaziť. Toto obdobie je kritické, čo sa vzťahov týka. Pokiaľ z akéhokoľvek dôvodu dôjde k odlúčenie od matky alebo otca, dochádza k vážnej poruche duševnej i telesnej rovnováhy. V rodičoch má dieťa pocit istoty a bezpečia. U dlhodobo hospitalizovaných detí v tomto veku môžeme zaznamenať veľkú náklonnosť k zdravotnému personálu, niekedy väčšia ako k samotným rodičom.

Čo dieťa najčastejšie vie v šiestom mesiaci

 • pokúša sa plaziť, dvíhať sa do sedu, otáčať sa z chrbta na bruško
 • hrá sa s hračkami tak, že si ich odovzdáva z ručičky do ručičky
 • búchať a hádzať s hračkami
 • zjesť samo z ruky malý kúsok jedla (piškótu)
 • stúpať si, ak sa môže niečoho alebo niekoho pridržiavať
 • protestovať, pokiaľ nemá hračku, ktorú chce v dosahu
 • chápe význam niektorých slov, najčastejšie názvov hračiek (knižka, kocka, ...)

7. mesiac

V tomto období väčšina detí samo lezie po štyroch a plazí sa. Dieťa teda už nie je tak závislé na dospelom. Ak niečo chce, môže sa pre to doplaziť a nemusí na nikoho čakať. Obdobie je typické tým, že sa začína s príkrmami, rodičia však musí venovať veľkú pozornosť skladbe potravy a kvalite potravín. Deti nemajú úplne prispôsobené zažívanie na všetky druhy potravín a niektoré pre nich môžu byť veľmi nevhodné.

Čo dieťa najčastejšie vie v siedmom mesiaci

 • lezie, plazí sa
 • dokáže stať, ak sa niečoho alebo niekoho pridržuje
 • zdokonaľuje sa úchop predmetov, hračky nechytá už všetkými prstami, hračky otáča a viac si ich prezerá
 • dokáže držať v každej ruke iný predmet / hračku
 • pomaly pohybovo reaguje na rôzne riekanky ( "ťap ťap ťapušky") alebo na výzvu, aby urobilo "pá pá"
 • často na seba upozorňuje hlasnými prejavmi, naťahuje ručičky, keď niečo vyžaduje
 • dokonale je rozvinutá mimika, usmeje sa na usmievajúceho sa človeka a mračí sa na zamračeného človeka
 • rozlišuje vzťah k blízkym a vzdialenejším osobám, dáva prednosť tej, ktorá sa o neho najviac stará
 • objavuje sa prvý strach a hanblivosť v prítomnosti cudzích ľudí

8. mesiac

Stále sa zdokonaľujú schopnosti a zručnosti z predošlého obdobia. Akonáhle sa dieťa začne pohybovať po štyroch, dokáže sa veľmi rýchlo naučiť vyšplhať do schodov, na nižšiu nábytok a pokúša sa pomaly stavať. Pohyby môžu byť ešte nedokonalé a nekoordinované preto rodičia musia dávať pozor, kde sa ich dieťa nachádza a čo robí. V tomto období vzniká najviac úrazov v detskom veku. Nie je však vhodné dieťaťu odopierať podnety, vďaka ktorým by sa mohlo v pohybových schopnostiach rozvíjať. Dieťa v tomto období sa veľmi rýchlo a dobre učí, a preto je vhodné prevádzkovať aktivity, ktoré sú výchovným prostriedkom do budúcnosti. Položíme na stôl dva predmety - jeden bude hračka druhý nejaký pre dieťa nevhodný predmet (napr. Nôž). Ak sa dieťa natiahne pre hračku, kývneme a dodáme: áno, hračku si vezmi. Ak sa dieťa natiahne pre nôž, zavrtíme hlavou a dodáme: nie, nôž neber. Takto sa dieťa naučí reagovať na vaše slovné i mimické prejavy, čo si vziať môže a čo nie.

Čo dieťa najčastejšie vie v ôsmom mesiaci

 • dieťa sa samo posadí a sedí bez opory
 • zdokonaľuje sa pri nácviku státia, v postieľke alebo ohrádke si dokáže samo stúpnuť, zo začiatku stojí bez pohnutia a pevne až kŕčovito sa držia, postupom času začne byť sebaistejší a váhu tela prenesie z jednej nohy na druhú
 • zdokonaľuje sa v reči, duplikuje slabiky, najčastejšie ma-ma, ta-ta, ba-ba, slabiky môžu, ale nemusia byť vždy vyslovované zámerne vo vzťahu k mame
 • dieťa najčastejšie baví tzv. sociálna hra, hra s človekom, vďaka ktorej sa môže ďalej rozvíjať, patrí sem schovávanie sa za plienku, barany duc, hra na naháňačku po kolienkach
 • dieťa prejavuje zrejme svoje emócie, spontánne sa smeje, najčastejšie pri hre

9. mesiac

Pohyby sa stávajú dokonalejšie a koordinovanejšie. Dieťa si je viac isté v pohybovej aktivite a nie je tak závislé na niekom dospelom v presune z miesta na miesto. V tomto období je vhodné pohyb podporovať a dať mu čo najviac priestoru. Ak sa nedokázalo postaviť v predchádzajúcom období, zvyčajne sa v 9. mesiaci už postaví, za pomocou chytenie sa o nábytok alebo postieľku. Dieťa v predošlom období sa svojej opory drží spravidla oboma rukami, v 9. mesiaci môže dôjsť aj k tomu, že sa raz rúčkou pustí. Môžeme to pozorovať v prípade, keď dieťa chce niečo zdvihnú zo zeme pod ním. Dokáže si podřepnout, držať sa jednou rukou a druhou predmet / hračku zdvihnúť.

Čo dieťa najčastejšie vie v deviatom mesiaci

 • stojí za pomocou pridržania sa, dokáže prenášať váhu svojho tela a ujsť pár malých krôčikov
 • pohyb rúk je zámerne cielený na daný predmet, dieťa uchopuje špičkami prstov a palec je v čiastočné opozícii prstov
 • dokáže robiť každú ručičkou niečo iné, jedna hračku drží, druhá búcha
 • môže dôjsť aj k tomu, že dieťa postaví hračku opatrne na stôl, vloží ju do škatule alebo zastrkuje predmety do otvorov, tieto schopnosti vyžadujú osvojiť si pre dieťa novú zručnosť, totiž pustiť predmet z rúčky v pravý čas
 • rado a často dieťa berie do ruky hračky a hádže s nimi, pričom pozoruje, kam hračka doletí
 • všetko skúma pomocou očí a rúk, ale aj pomocou úst (preto je dôležité dávať pozor na malé alebo nebezpečné veci okolo dieťaťa)

10. mesiac

Najvýraznejšie sa rozvíja schopnosť pohybu a koordinácie. Dieťa vie vyliezť na pohovku a zliezť dolu. Je však dôležité dieťa kontrolovať pred častými úrazy, pretože sa bude snažiť poznávať viac a viac. Chôdza sa tiež zdokonaľuje, dieťa chodí neisto okolo nábytku a niektoré sa snažia čas od času pustiť. Jemná motorika začína prevažovať. Môžeme si na dieťati všimnúť, že sa snaží pinzetovým úchopom zbierať zo zeme malé omrvinky, nitky a smietky a veľmi ho to baví. Rado spoznáva nové predmety a ich funkcie. Najčastejšie otvára šuplíky, vyťahuje z nich riadu a hrá sa s ním. Je dôležité nezakazovať dieťaťu tak potrebné podnety, ale zároveň dohliadať na to, aby sa neporanilo.

Čo dieťa najčastejšie vie v desiatom mesiaci

 • vyliezť a zliezť na pohovku alebo kreslo
 • chodiť okolo nábytku
 • uchopovať drobné predmety
 • niektoré deti už vie vysloviť prvé skutočné slovo (najčastejšie mama, otec, pápá)
 • prejavuje náklonnosť k rodičom, dôjde je pohladiť, objať, pomaznať sa
 • skúma všetky možné malé i veľké otvory v domácnosti i vonku (pozor na elektrické zásuvky!)
 • piť samo z cumlíka alebo hrnčeka
 • stavať vežu z kociek alebo iných predmetov
 • rozumieť slovu "áno" a "nie"

11. mesiac

Vo vývoji dominuje stále chôdze. Dieťa sa snaží viac a viac púšťať nábytku, okolo ktorého chodí. Má veľkú radosť, keď môže chodiť s vami za ruky. Je často doporučované viesť dieťa za ruky pri jeho prvých krôčikoch, ale tento spôsob chôdze dieťa demotivuje, a preto sa neodporúča vykonávať príliš často. Lepšie variantom je "posielanie" si dieťaťa medzi dvoma osobami a zväčšovať ich vzdialenosť.

Čo dieťa najčastejšie vie v jedenástom mesiaci

 • zdokonaľuje sa v chôdzi, dokonca urobí niekedy pár samostatných krôčikov
 • zdokonaľuje sa jemná motorika, postaví komín, skladá kocky a borí je, z čoho má veľkú radosť
 • pokúša sa samo najesť pomocou lyžice a utrieť si pusu (uvedomuje si seba starostlivosť o seba samého)
 • na dlhé hodiny sa zabavia hrou len s niekoľkými málo hračkami
 • snaží sa napodobňovať dospelých vo všetkých aktivitách, ktoré vidia
 • opakuje slová, dokáže cielene povedať 1-3 slová

12. mesiac

Do oslávenie prvých narodenín by dieťa malo byť značne samostatné. Niektoré deti už chodia, u niektorých k tomu môže dôjsť až neskôr. Na konci obdobia dokáže prekročiť aj nízke prekážky (prah pri dverách) a s pomocou otiera schody. Dieťatko rozumie vetám a slovám, ktoré mu hovoríte. Záleží len na výchove a temperamentu dieťaťa či poslúchne alebo nie. Tiež začína samo hovoriť, najprv holé vety o pár slovách. Jemná motorika sa stále zdokonaľuje a dieťa je schopné urobiť veľmi náročné pohyby ruky.

Čo dieťa najčastejšie vie v čase prvých narodenín

 • chodiť alebo sa v chôdzi zdokonaľovať
 • samo sa najesť pomocou lyžice
 • samo sa napiť
 • kresliť čiaru alebo po papieri čmárať
 • používať predmety dennej potreby na účely, na ktoré sú (vareškou mieša v hrnci, prachovkou utiera prach, utierkou utiera riadu)
 • vie zhruba 5 aktívnych slov

Autor: Klára Šedová

 

 


 

comments powered by Disqus