V slovenských uliciach

Podľa vykonaných zistení možno konštatovať, že dochádza k navýšeniu prípadov otráv alkoholom. Najviac ohrozenou skupinou sú mladiství. Tie práve podliehajú pitie alkoholu najľahšie. Veľa príležitostí sa im naskytá v období prázdnin. Či už sú to dni voľna v priebehu roka či vytúžené dvojmesačné prázdniny. V tomto období majú deti dostatok voľného času a môžu si tak robiť, čo chcú.

V slovenských uliciach

Neustráži ich ani ich rodičia. Tie práve za ne v tomto období preberajú zodpovednosť. Všetko je pre skupinu mladistvých nové a snaží sa veľa experimentovať s alkoholom či inými omamnými látkami. Veľakrát neuhádne mieru a dostávajú sa do stavu intoxikácie. Potom tieto prípady musia riešiť záchranári. Rôzne zdravotnícke tímy odchádzajú k týmto prípadom po celej republike. V metropolách a väčších mestách je pravdepodobne zvýšený výskyt mladistvých s otravou alkoholu. Pozadu nezostávajú ani menšie mestá či dediny.

Najhoršia situácia nastáva v období letných prázdnin. Sotva deti dostanú do ruky vysvedčenia, už idú to za chvíľu poriadne osláviť. Samozrejme nezostáva u nealkoholických nápojov, ale u takýchto akcií tečie prúdom nielen pivo, ale aj vodka či iné destiláty. Množia sa prípady opitých detí, ktorý končí hospitalizáciou. To sa deje aj v momente, keď sa organizujú hromadné akcie pre veľmi mladú vekovú kategóriu. Jedná sa o rôzne festivaly, diskotéky, tanečné akcie a množstvo iných príležitostí, ktoré podnecujú ku konzumácii alkoholu. Jedným takým prípadom je aj organizovanie osláv na chalupe bez dozoru zodpovednej osoby.

Celé situácii nepridá ani každoročná príchod zahraničných študentov, ktorí sa vrhajú strmhlav do alkoholového opojenia. Táto skupina mladistvých k nám cestuje za jediným cieľom a to poriadne si užiť bez dozoru rodičov. Väčšinou tieto osoby prejavujú po požití určitého množstva alkoholu agresívne správanie. Navyše nikto za ne v našej krajine nezodpovedá. Tak si doprajú nielen české pivo, ale aj nejaký tvrdší alkohol. Niektorí jedinci sa s otravou potom ocitajú v nemocniciach.

Vo väčšine prípadov tieto jednorazové pokusy nezanechajú na mladistvých skoro žiadnu stopu. Predávkovanie jedinec sa odpotácí niekam, kde ho nikto neuvidí. Takým miestom môže byť ker, husté húštine či inak zle viditeľné priestranstve. Avšak niekedy majú tú smolu, že je v istom okamihu, zahliadne policajná hliadka. Potom čaká takého človiečika cesta na detskú kliniku. Ak je u nich sebemenší podozrenie na otravu alkoholom, potom sa nevyhnú tunajšie hospitalizáciu. Spravidla prevoz týchto jedincov prebieha za účasti záchrannej služby a polície. Pacienti si v danom zdravotníckom zariadení pobudne zhruba dvadsať štyri hodín, výnimočne aj dlhšie. V naozaj mimoriadnych prípadoch môže osoba s otravou alkoholu skončiť na jednotke intenzívnej starostlivosti. To sa však deje zriedkakedy.

Mladá generácia, rodinné pomery a iné ovplyvňujúce faktory

Veľmi mladí ľudia sú vo veľkej miere ovplyvnení najrôznejšími vplyvmi, medzi najdôležitejšie patrí rodinné zázemie. Práve rodina je význačný činiteľ, ktorý sa podpisuje na výchove dieťaťa a tým pádom aj na jeho vzťahu k alkoholu a iným omamným látkam. Ak sa rodičia dieťaťu nevenujú, nedohliada na neho a nechávajú ho napospas svojmu osudu, potom sa nemôžu čudovať, že ľahko podľahne nelegálnym drogám.

Niektoré deti vidia vo svojich rodičoch istý vzor a podľa toho sa tiež začínajú správať. Čoskoro začínajú s alkoholom a inými návykovými látkami. Doma totiž pozorujú na vlastné oči, ako ich rodičia nadmerne konzumujú alkohol či fajčí.

Deti môžu zápasiť aj s dedičnými predispozíciami. V prípade sa v rodine objaví niekto, kto prikláňal k alkoholizmu, môže s veľkou pravdepodobnosťou do toho spadnúť i ďalšie pokolenia. Mladí ľudia sa chcú v priebehu študentského života baviť. Túto etapu života vnímajú ako akési vybouření, než sa pustí do pracovného procesu a začnú zakladať rodiny. Bohužiaľ v niektorých jedincoch zostane spomienka na silný alkoholický zážitok, ktorý pretrvá do ďalších rokov. Pre tieto osoby je prednejšie alkohol ako rodina či zdraví.

Na pitie alkoholu dá sa povedať, že má súčasná mládež veľmi blízko. Svoju prvú pohár ochutnajú podľa prieskumov niekedy okolo jedenástich rokov, ale hranica sa veľmi rýchlo znižuje. Ak sa združujú v skupine, tak sa vzájomne podpichuje, kto znesie viac alkoholu. V prípade že niekto vybočuje z radu na takom mejdane, nemá záujem o alkoholový zážitok, potom sa na neho pozerajú ostatní jednoducho ako na niečo menejcenného. Mladá generácia považuje pitie alkoholu za niečo, čo sa na prvý pohľad javí ako štandardný jav. Maloleté osoby sa k týmto alkoholickým produktom dostávajú cez plnoleté spolužiakmi, priatelia či najbližší kamarátmi. Ak mladiství vyzerajú oveľa vyspěleji a tým pádom by im nikto nehádal menej ako osemnásť rokov, potom je pre nich zháňanie alkoholu bezproblémové. Naviac sú veľa prefíkaní. Sprvu si otipují pár predajní, kde ľahko a jednoducho zaobstará alkoholický výrobok. Tu sa totiž personál obchodu ani neopýta na vek obete. Preferované sú večierky. Ďalším obľúbeným miestom sú menšie obchodíky.

Väčšina mladistvých sa upína ku kolektívnemu pitie. Alkohol v tomto prípade chápu ako určitý prostriedok, ktorý dodá ich zábave ten správny šmrnc. Medzi týmito ľuďmi sa nájdu aj jedinci, ktorí užívanie alkoholu berú skôr ako zážitkovou procedúru. Alebo vďaka jemu môžu ľahko stratiť zábrany. Dokonca niektorí sa prostredníctvom alkoholu snaží zahnať nudu. Samozrejme takí ľudia v daný okamih nemusí nič riešiť, sú smelšie a kurážnější. Môžu si dovoliť odvážnejší reakcie.

Mladiství siahajú po alkohole tiež v prípade, ak chcú zahnať malé či väčšie trápenie. K fľaši alkoholu ich môže priviesť napríklad smútok, pocit úplnej bezmocnosti, určitý vzdor k rodičovskej autorite, osamelosť či pravidelné hádky rodičov.

Alkohol u detí a mladistvých

Alkoholické nápoje majú na detský organizmus negatívne účinky obdobne ako ďalšie najrozšírenejší drogy. Tieto látky sú nebezpečné predovšetkým v akútnej fáze, ale tiež pri navodenie samotnej otravy. Hrozí tu pravdepodobný výskyt závažnejších rizík. Tie sa môžu rozvinúť v dôsledku dlhodobého užívania alkoholu. Avšak tiež občasná konzumácia alkoholických výrobkov sa podpisuje na nezrelom detskom organizme. U takých to konzumentov sa môžu objaviť rôzne ochorenia, medzi ktoré sa radí tradične choroby pečene. Okrem tých sa stretávajú pacienti s ťažkosťami s centrálnym nervovým systémom. U takto malého užívateľa alkoholu môže dochádzať k poškodeniu pamäťového centra mozgu, čo má vplyv poťažmo na sústredenosť a koncentráciu. Očakávať možno aj zhoršenú schopnosť učiť sa. Pitie alkoholu sa u tak nevyzretého človeka podpisuje aj na jeho psychike. Oveľa častejšie si tak mladý jedinec siahne na život. Ak je tak mladý človek v alkoholovom opojení, môže si privodiť nešťastnou náhodou nejaký úraz. Dokonca sa často stáva, že takáto to osoba môže vbehnúť pod kolesá automobilu. A razom je tu na svete dopravná nehoda, za ktorú môže práve opitý páchateľ. Alkohol má na svedomí veľké množstvo otráv, trestných deliktov a násilných činov so sexuálnym podtextom. Vďaka tejto forme drogy sa uskutočňujú vo väčšej miere nebezpečné sexuálne hrádky.

Na alkohol si veľmi rýchlo deti a mladiství zvyknú. Je tu už len malý krôčik k tomu, aby ľahko podľahli iným drogovým nerestiam.

Prejavy spôsobené alkoholom

Jedinec v úlohe dieťaťa či mladistvého sa nevyhne rade zdravotných problémov. Po prvé môže mať oslabené zrakové vnímanie. Tým pádom sa človek môže v niektorých situáciách preceňovať. Určite ho trápi napríklad zhoršený odhad vzdialenosti. Okrem toho neudrží rovnováhu pri chôdzi. Môže sa dostaviť spánková fáza. K primárnym dôsledkom alkoholu patrí tiež spomalené dýchanie, zníženie telesnej teploty a euforický stav. Mladý človek sa cíti veľa uvoľnený. Pri istej miere alkoholu v krvi dochádza v organizme k rozvoju miernejšie formy diskoordinácia. U vážnejších prípadov nastáva ataxia. Napríklad vyššia koncentrácia alkoholu v krvi má na svedomí zmätené rokovania či ľahší poruchu vedomia. Zvlášť enormný dávky alkoholu spôsobujú podchladenie, určitú formu bezvedomie a následne aj smrť.

Liečba detí a mladistvých pri nadmernom pití

Ak zachytí podnapitich dieťa či mladistvú osobu zahranná služba, okamžite ho preváža na špeciálne oddelenie. Tu je pod dohľadom lekárov a vyškoleného personálu. Sledujú sa jeho vitálne funkcie. Pokiaľ mu zlyhá dýchanie, potom je okamžite pripojený na umelú ventiláciu. Pacient dostáva intravenózne roztok s príslušnou zmesou a iné dôležité medikamenty. Na lôžku zostáva niekoľko hodín či dní. Ak to dovolí jeho zdravotný stav, potom je prepustený do domácej starostlivosti.

Následné kroky rodičov

Akonáhle je dieťa prepustený domov, mali by si rodičia urobiť chvíľu čas na to, aby si mohli porozprávať so svojím potomkom o predošlej situácii. Dobré je, keď si s dieťaťom porozprávajú o následkoch. Nie je vôbec na škodu, keď si dospelí pripraví zopár príkladov zo svojho okolia a na ne skrátka poukážu. Musí si tiež uvedomiť to, v čom tkvie problém. Sebaobviňovanie im moc nepomôže. Na mieste nie je ani skratkovité rokovaní. Pokiaľ si nevie rady, mali by sa obrátiť na patričnú odbornú pomoc.

Preventívne opatrenia

Asi neexistuje rodič, ktorý má za všetko okolností svojho dospievajúceho potomka pod neustálou kontrolou. Aj keď to dnešné technologické vymoženosti skoro dokážu, bohužiaľ existujú prípady, keď sa dieťa vymaní z područia rodičov a robí si skrátka, čo chce. Väčšine rodičov bude musieť stačiť, aby svojmu potomkovi jednoducho dôverovali. Pritom ho ale nestratili úplne z dohľadu. Občas je potrebné si s ním porozprávať a zistiť, s kým sa stretáva, kde trávia čas atď. Dospelí ich môžu poučiť o možných rizikách, fatálnych následkoch pri extrémnych intoxikáciách a dať im rady do života. Na zahodenie tiež úplne nie je, keď rodičia sa zmieni o prvej pomoci pri opitosti a ako s takým človek manipulovať a konať. O niektorých veciach už vedia zo školy, iné sa môžu dozvedieť práve od svojich rodičov.

 


 

comments powered by Disqus