Unáhlený pôrod

V súčasnej dobe je veľmi nepravdepodobné, že sa niekedy dostanete k unáhlenému pôrodu, ale aj malé percento je percento, a tak vám tu prinášame súhrnný článok o tom čo robiť, keď sa u rýchleho pôrodu náhodou budete nachádzať.

Prvá pomoc pri náhlom pôrode

Prvá pomoc pri rýchlom pôrode

V prvom rade je dôležité opýtať sa rodičky v akom je mesiaci, koľký má pôrod, či má rizikové tehotenstvo a či nemá nejaké závažné ochorenie (porucha zrážania krvi, cukrovka, vysoký krvný tlak). Všetky tieto informácie povedzte ZZS, ktorú pochopiteľne ihneď zavolajte. Vzhľadom zákonom danej lehote príchodu, by pôrod mohol byť vykonaný už v prítomnosti záchranárov. Ak sa nachádzate v neprístupnej oblasti, budete musieť pôrod urobiť sami. Pripravte si čisté uteráky, plienky, rukavice, 2 prúžky tkaniny (rozstrihnite vreckovku alebo utierku) a vložky.

V prvom rade rodičku upokojte a položte ju na posteľ s mierne zdvihnutou hornou časťou tela. Ak sa objavia pravidelné sťahy po dvoch minútach a rodička bude nútená tlačiť, poraďte jej aby sa zaprela pod kolenami a dýchala ústami. V pauze medzi sťahmi by mala dýchanie prehĺbiť a dýchať aj nosom. Nasaďte si rukavice a kontrolujte pôrodné cesty. Nikdy sa nepokúšajte hlavičku násilne vyťahovať. Pri odchode stolice udržujte pôrodné cesty čisté, utierajte vždy smerom dole! Po porodenia hlavičky môžete dopomôcť s ramienkami tak, že dieťa mierne skloníte (pôrod horného ramienka) a potom nadvihnete (pôrod dolného ramienka). Potom môžete dieťa opatrne vytiahnuť. Počas pôrodu kontrolujte či nemá dieťa okolo krku pupočnú šnúru!

Dieťa položte medzi nohy rodičky, v tejto fáze ho NIKDY nezdvíhajte nad úroveň brucha ženy! Mohlo by dôjsť k vykrvácaniu dieťaťa (krv by sa späť dostala do placenty). Ak sa v tejto fáze dieťa prvýkrát nenadýchne, skontrolujte mu pusinku. Dieťa má zhruba 90 sekúnd na prvý nádych, ak sa tak nestane začnite neodkladnú resuscitáciu! Najprv dva vdychy (iba vzduch čo máte v ústach). Potom pokračujte 3: 1 (tri stlačenia, jeden vdych) až do príchodu ZZS alebo do doby než dieťa začne plakať.

Dieťa zabaľte do čistej deky či uteráka. Podviažte mu na dvoch miestach pupočníkovú šnúru, asi 15 cm od brucha dieťaťa a potom 10 - 20 cm od prvého podviazania. Prestrihnite a sterilne prikryte oba konce, či použite čistú látku. Pupočník podviažte až potom čo prestane tepat! Novorodenca podajte matke.

Poslednou časťou pôrodu je vypudenie placenty. Rodička by mala naposledy zatlačiť a vy placentu dajte do igelitového vreca a odovzdajte záchranárom. Rodidlá opatrne prikryte čistou látkou a počkajte príchodu ZZS. Rodičke nedávajte napiť, kvôli vzniku možných komplikácií a následnej operácii.

 


 

comments powered by Disqus