Poruchy zraku

Poruchy zraku môže byť príznakom nasledujúcich chorôb:

Epilepsia

Roztrúsená skleróza

Turnerov syndróm

 


 

comments powered by Disqus