Poruchy zmyslov

Poruchy zmyslov môže byť príznakom nasledujúcich chorôb:

Sparganóza

 


 

comments powered by Disqus