Poruchy sluchu

Poruchy sluchu môže byť príznakom nasledujúcich chorôb:

Turnerov syndróm

 


 

comments powered by Disqus