Nezáujem o druhé obchodovacom období

Nezáujem o druhé obchodovacom období môže byť príznakom nasledujúcich chorôb:

Detský autizmus

 


 

comments powered by Disqus