Krvácavé hrčky

Krvácavé hrčky môže byť príznakom nasledujúcich chorôb:

Henochova (-Schönleinova) purpura

 


 

comments powered by Disqus