Rozdiely v rozložení podkožného tuku u mužov a žien

Ľudské telo je veľmi dômyselný systém. Z anatomického pohľadu je možné deliť telo na zložky svalové, kostrové, tukové atď. A z chemického pohľadu na zložky vody, glykogénu, tukových zásob, bielkovín, minerálnych látok a ďalších.

Musíme si ale uvedomiť, že ľudské telo je organizmus skladajúci sa z určitého pomeru prvkov. Ich pomer má vplyv na našu kondíciu a samozrejme tiež na výsledky diéty alebo naberanie svalovej hmoty a okrem pomerov jednotlivých prvkov v našom tele rozhoduje samozrejme aj samotné percento telesného tuku v tele. Svalová hmota ukazuje na obsah kostrového svalstva, hladkej svaloviny a vody, ktorý je obsiahnutý v týchto svaloch. Telesné svalstvo hrá veľmi dôležitú úlohu, pretože funguje ako motor v spotrebe energie. Čím vyššia je svalová hmota, tým vyššia je energetická spotreba, ktorá napomáha znížiť prebytok telesného tuku a schudnúť tak zdravým spôsobom.

Rozloženie telesného tuku u mužov a žien

Percento telesného tuku a svalovej hmoty sa rôznia predovšetkým v závislosti od pohlavia a druhu vykonávaného športu. Percento telesného tuku je značne dôležitý faktor z hľadiska zdravého životného štýlu. Pravidelným tréningom možno meniť pomer svalov a tukov bez zmeny hmotnosti.

U mužov je priemerný rozsah tukového tkaniva zhruba 10 až 20%, zatiaľ čo u žien je podiel tukového tkaniva 18 - 28%. S vekom podiel tuku stúpa, ako u mužov, tak aj u žien. Na podiel a rozloženie telesného tuku majú vplyv aj hormóny.

Hormóny

Množstvo testosterónu je do puberty úplne rovnaké ako u dievčat tak aj u chlapcov. Avšak v puberte sa u chlapcov zvýši tvorba testosterónu, a kvůi tomu dochádza k zväčšeniu svalovej hmoty. Estrogén u dievčat zas môže za ukladanie tukov predovšetkým v bokoch, zadku a tiež je zodpovedný za zvěšování pŕs.

Stavba tela mužov a žien

Oproti mužom majú ženy štíhlejšie ramená a útlejšiu hornú polovicu tela a navyše sú menšieho vzrastu a majú oproti mužom širšie boky, ktoré sú jednou z príčin, prečo ženy behajú pomalšie než muži. Pri behu vydá žena kvôli svojej stavbe tela oveľa viac deficitné energie. To v podstate spôsobuje, že sa behá pomalšie. Na stavbe tela sa značne podieľajú aj hormóny. Testosterón podporuje zväčšovanie svalovej hmoty, ale estrogén ju naopak spomaľuje. Následkom toho potom je, že ženy majú priemerne o 2/3 menej svalovej hmoty ako muži. Ich svalové skupiny majú teda o jednu tretinu menšiu silu.

Telesný tuk

V zásade platí, že u priemernej ženy je väčší obsah telesného tuku ako u bežného muža. Ženy majú tiež oveľa vyšší obsah tuku vnútorného. Vnútorný tuk je veľmi potrebný, pretože chráni orgány, je tiež súčasťou nervov, mozgu, srdca, pľúc, pečene a prsných žliaz a navyše je kľúčovým faktorom pre normálne fungovanie tela. U žien je priemerné percento vnútorného tuku asi 12%, u mužov 3%. Pre tých, ktorí radi behajú, je tuk váhou navyše, ktorú musí so sebou nosiť, a to ženy v behu spomaľuje.

Metóda BMI

Dnes veľa známy BMI Index je vlastne matematický výpočet, ktorý je odvodený z výšky a telesnej hmotnosti jedinca. BMI nemeri priamo množstvo telesného tuku, vody atď., ale predpokladá sa, že čím vyšší BMI je, tým vyšší je percentuálne zastúpenie telesného tuku. Výskumy v tejto oblasti ukazujú, že BMI je nepresný v 25% - 30% prípadov, pretože nerozlišuje medzi svalmi a tukom. Táto nepresnosť sa zvyšuje, ak má používateľ atletickú postavu, alebo ak ide o dieťa. Jedná sa o najčastejšiu metódu na výpočet aktuálneho fyzického stavu jedinca, avšak vo svojej podstate je veľmi nepresný, ako je spomenuté vyššie. Používa sa naozaj len k hrubému odhadu.

 


 

comments powered by Disqus