Rozdiely medzi osteoartritídou a reumatickou artritídou

Reumatoidná artritídu a artrózu mnoho ľudí zamieňajú, ale reumatoidná artritída nie je artróza. Tieto dve ochorenia majú síce všeličo spoločného, ale majú aj celý rad odlišností.

Druhy / typy artritíd

Týka sa časti tela

Artritída má viac ako 200 rôznych typov, vrátane menej známych chorôb ako je choroba Kawasakiho a Sweetov syndróm. Dva najčastejšie typy artritídy sú osteoartritída a reumatická artritída.

Osteoartritída

Osteoartritída je ochorenie, ktoré postihuje iba kĺby. Môže byť zasiahnutý akýkoľvek kĺb, ale najčastejšie to sú kolená, ruky, chrbtica alebo bedra. Zriedkakedy ochorie ramenný kĺb, členok alebo zápästné kĺby. Pri osteoartritíde sa pokazí chrupavka a pružné tkanivá, ktoré chránia konce kostí pred vzájomným obrusovaním. Typickým prejavom osteoartritídy je vytváranie kostných ostrôh (kostných výrastkov) v dôsledku fyzického opotrebovania kosti. Osteoartritída spôsobuje bolesti a kĺbovú stuhnutosť a často dochádza aj k obmedzeniu pohyblivosti, pretože postihnuté kĺby sa neohýnajú tak ľahko.

Hlavným rizikovým faktorom pre tento typ artritídy je vek. Uvádza sa, že osteoartritídou trpí 8 z 10 ľudí vo veku vyše 50 rokov. Ďalšími faktormi, ktoré k tomuto ochoreniu prispievajú, sú nadváha, preťažovanie kĺbu alebo jeho poranenie. Svoju úlohu hrá tiež výskyt osteoartritídy v rodine.

Riešením je predovšetkým úprava hmotnosti, zlepšenie životného štýlu a cvičenia. Využívajú sa aj lieky, ktoré majú za úlohu spomaliť alebo zastaviť ďalšie ničenie chrupavky.

Reumatoidná artritída

Reumatoidná artritída je autoimunitné ochorenie, čo znamená, že náš imunitný systém napáda svoje vlastné zdravé tkanivá, kĺby a orgány a bojuje proti nim. Reumatoidná artritída je chronické kĺbové ochorenie, ktoré môže mať zlý vplyv nielen na kĺby. U asi 40% pacientov choroba zasiahne aj ďalšie orgány, ako sú koža, oči, srdce, pľúca, obličky, nervy alebo krvné cievy. Vzniká práve na podklade autoimunity.

Reumatoidná artritída je tiež chronický zápalový typ artritídy, ktorý spôsobuje, že sa kĺbové výstelka zapáli. Hoci výstelku tvorí iba niekoľko málo vrstiev buniek, pôsobí ako ochranný obal a zabraňuje nežiaducim látkam pred vniknutím do kĺbu. Keď sa táto výstelka zapáli, stvrdne a začne sa plniť tekutinou, čo spôsobí opuch kĺbu, bolesť, stuhnutosť. Môže dôjsť aj k tomu, že kĺb prakticky nemožno používať.

Reumatoidná artritída postihuje vo väčšej miere ženy ako mužov. Aj keď bolo vykonané veľa výskumov, nebola doteraz nájdená žiadna jednoduchá príčina reumatoidnej artritídy. Mnoho vedcov je presvedčených, že vývoj reumatoidnej artritídy súvisí s genetikou a rodinnou anamnézou.

Vyšetrenia a lieky

K liečbe sa používajú lieky, ktoré tlmia reakciu imunity, a sú to kortikoidy, DMARD alebo cielená liečba. Existuje aj mnoho voľne predajných aj predpisovaných liekov, a iné liečebné možnosti, ktoré môžu artritídu pomôcť liečiť. Najprv je ale nutné určiť jej typ, čo sa robí vyšetrením krvi, ktoré môže reumatoidnú artritídu vylúčiť alebo potvrdiť a röntgenové vyšetrenie môže zase ukázať rozsah postihnutia kĺbu. Ak máte dojem, že Vy alebo člen Vašej rodiny má osteoartritídu alebo reumatoidnú artritídu, potom je dôležité poradiť sa s lekárom.

Hlavné rozdiely medzi oboma chorobami

1) Vek, v ktorom ochorenie najčastejšie prepukne

Reumatoidná artritída - môže sa objaviť kedykoľvek

Osteoartróza - vyskytne sa obvykle u starších ľudí

2) Rýchlosť rozvoja ochorení

Reumatoidná artritída - často veľmi rýchla, počas týždňov či mesiacov

Osteoartróza - ochorenie sa zhoršuje pomaly, v priebehu niekoľkých rokov

3) Kĺbové prejavy

Reumatoidná artritída - kĺby bolia, sú stuhnuté, opuchnuté

Osteoartróza - kĺby bolia, ale zvyčajne neopúchajú

4) Postihnuté kĺby

Reumatoidná artritída - choroba zvyčajne postihuje malé i väčšie kĺby tela - obaja lakte, obe kolená či zápästia

Osteoartróza - ťažkosti zvyčajne začínajú jedným kĺbom a potom sa choroba šíri. Príznaky sa prejavujú postupne a býva postihnutá jedna skupina kĺbov (chrbtica, kolená, bedrá)

5) Trvanie rannej stuhnutosti kĺbov

Reumatoidná artritída - ranná stuhnutosť kĺbov zvyčajne trvá dlhšie ako 1 hodinu

Osteoartróza - ranná stuhnutosť zvyčajne trvá menej ako hodinu. Vracia sa večer alebo po zvýšenej záťaži

6) Mimokĺbny príznaky

Reumatoidná artritída - celková únava, postihnutie ďalších orgánov

Osteoartróza - mimokĺbový príznaky nie sú prítomné

 


 

comments powered by Disqus