Prvá pomoc pri šoku

Závažný život ohrozujúci stav, bez prvej pomoci hrozí smrť. Niektorí ľudia tento stav mylne zamieňajú za psychické rozpoloženie, nie je tomu tak. Šok by sa dal zjednodušene charakterizovať ako nepriaznivá reakcia organizmu na nedostatočné zásobenie buniek kyslíkom a živinami. Najčastejšie sa jedná o krvácanie v dôsledku ťažkého traumy.

Sedici osoba

Príčiny

Príčiny šoku môžu byť rôznorodé, ako som už písala vyššie, najčastejšie je to v dôsledku krvácania, ďalej popálenín či dehydratácia (hypovolemický šok), poškodenie srdcového svalu - Infarkt myokardu (kardiogénny šok), ťažká infekcia (septický šok) a alergie (anafylaktický šok ), stlačenie srdca nárazom (obštrukčná šok).

Príznaky šoku

Príznaky sa môžu líšiť, ale ak sa jedná o krvácanie bude človek bledý, apatický, bude hovoriť nezmysly, bude mať studený pot, môže omdlieť. Naopak pri anafylaktickom šoku môže byť v tvári červený, opuchnutý, môže zvracať alebo ťažko dýcha, opäť nebude možné s ním zrozumiteľne hovoriť.

Pokúsime sa vám stručne napísať čo robiť, ak nájdete človeka v šokovom stave.

Prvá pomoc pri šoku

Prvá pomoc sa z ohľadom na príčiny menia, čo ale zostáva je fakt, aby bola bezodkladne privolaná ZZS a ak človek stratí vedomie a nedýcha, bola okamžite začaté neodkladná resuscitácia, 100 stlačení hrudníka za minútu, až do príchodu lekára alebo do nadobudnutia normálneho dýchania.

Ak má postihnutý viditeľné krvácanie zastavte mu ho stlačením čistým vreckovkou či záškrt pár centimetrov na ranou (dbajte aby bolo škrtidlo aspoň 5 cm široké). Ak ste svedkami alergického šoku snažte sa chorého odniesť od zdroja alergie na čistý vzduch. Ďalším krokom je položiť postihnutého (ak to poranenie dovolí) a zdvihnúť mu nohy (kvôli prekrvenie dôležitých orgánov - mozog, srdce). Prikryte ho a počkajte príchodu lekára.

V súčasnej dobe nie je dôležité dodržiavať 5T (ticho, teplo, tekutiny, tíšenie bolesti, transport) záchranca to zdržuje a nikdy sa nepodarí dodržať všetkých týchto odporúčaní. ZZS je na mieste, podľa zákona, do 15 minút, a tak sa skôr venujte kontrole vedomia a krvácajúce rane.

Nebojte sa poskytnúť prvú pomoc, než sa pokúsite o záchranu života nadýchnite sa a snažte sa myslieť na základné veci, nevymýšľajte zložitosti, ktoré vás kedysi učili v škole. V jednoduchosti je krása a to platí aj v prvej pomoci. Ak si nebudete vedieť rady, pri volaní ZZS vám dispečeri všetko zrozumiteľne povedia, nemusíte nič vedieť, stačí len vytočiť tel. 155 a načúvať.

Autor: Lucie Kľukový DiS.

 


 

comments powered by Disqus