Prvá pomoc pri otrave

Otrava je veľmi nepríjemnou zdravotnou komplikáciou, môže vzniknúť náhodne po zjedení nejakej pokazené veci, ale aj vedome ako pokus o samovraždu. Otrava sa delí na ľahkú alebo závažnú a tiež podľa toho, aká látka otravu spôsobila. Každý organizmus reaguje na otravu inak, a tak čo jednému spôsobí ťažkú otravu, druhému môže spôsobiť len ľahké bolesti brucha. To platí aj o dĺžke prvého príznaku.

Prvá pomoc pri otrave

Ak máte rýchly metabolizmus, môže sa u vás otrava prejaviť už po pár hodinách, u iného až napríklad za 24 hodín. Inak 24 hodín je taký medzník, kedy sa otrava objavuje. Ak je to viac ako 24 hodín, je skôr pravdepodobné, že máte črevnú chrípku alebo iné ochorenie.

Druhy otravy

 • Otrava potravinami (vr. Hub)
 • otrava alkoholom
 • otrava liekmi
 • Otrava inými látkami (fridex)
 • Otrava oxidom uhoľnatým

Príznaky otravy

Každá otrava môže mať trochu iný priebeh, ale napospol sú príznaky stále rovnaké. Pokiaľ po pár hodinách od požitia niektorej látky cítite alebo vidíte na inom človeku tieto príznaky mali by ste zbystriť.

 • Nevoľnosť, závraty, točenie hlavy
 • Vracanie, hnačka
 • Bolesť hlavy, brucha, kŕče
 • poruchy vedomia
 • Apatia, u alkoholu môže byť aj agresie
 • Pulz je rýchly, dych je plytký
 • Koža môže byť červená aj bledá, ale objavuje sa studený lepkavý pot

Prvá pomoc

Pri otrave je dôležité dostať postihnutého čo najrýchlejšie do nemocnice (buď ho odvezte alebo volajte ZZS, podľa závažnosti situácie a príznakov). Ak je postihnutý pri vedomí, môžete mu vyvolať zvracanie, dajte mu vodu s veľa soľou. Nikdy nevyvolávajte zvracanie ak je chorý v bezvedomí !! Zistite koľko a čo si dotyčný vzal (aké huby, koľko práškov, koľko alkoholu). Ak postihnutý nedýcha okamžite začnite neodkladnú resuscitáciu a volajte ZZS. Pri otrave oxidom uhoľnatým postihnutého okamžite dostaňte zo zamoreného prostredia. Nikdy nerozsvecujte, nefajčite, nepoužívajte zvonček, elektrické spotrebiče - hrozí výbuch. Používajte len svietidlo či mobil.

Autor: Lucie Kliková, DiS.

 


 

comments powered by Disqus