Prvá pomoc pri krvácaní

Krvácanie je jedna z najhorších vecí ohrozujúce náš život. Stačí len malá nepozornosť, dôjde k porušeniu kožnej integrity a človek krváca. Podľa miesta a hĺbky porušenia sa dá zistiť prognóza prežitia. Krvácanie delíme podľa lokality postihnutia na vonkajšie alebo vnútorné a podľa poranenej cievy na tepnové, žilové alebo vlásočnicové.

Prvá pomoc pri krvácaní

Medzi najväčší strašiaky patrí kombinácia tepnového a vnútorného krvácania.

Vonkajšie krvácanie

Tepnové krvácanie - vysoká možnosť vykrvácania v prípade poranenia veľkých tepien (krkaviciach, trieslová tepna). V prvých momentoch krv vystrekuje z poranenej tepny, neskôr už len vyteká. Krv je svetlá.

Prvá pomoc v tejto situácii je čo najrýchlejšie krvácajúcu ranu stlačiť (čistým vreckovkou, tričkom, obväzom, prsty či celú rukou) zachovanie sterility je v tomto prípade druhotný problém. Druhou rukou privolajte pomoc alebo sami zavolajte na ZZS. Pokúste sa poraneného položiť. Ak nemáte so sebou tlakový obväz, stláčajte ranu do príchodu ZZS. Ak sa nejedná o krvácanie na hlave či krku, môžete druhou rukou použiť tlakové body na končatine (triesla na DK, vnútorná strana paže na HK). Zaškrtiť možno len v tom prípade, že je s vami ešte niekto. Vy trvale stláčajte ranu, kontrolujte vedomia postihnutého. Ak krvácanie nie je tak masívne, použite ovínadlo či čo najčistejšie kus látky a pevne uviažte. Stláčajte ranu, tlakový bod alebo použite škrtidlo. Pri strate dýchaní zaviažte pevne ranu kusom odevu alebo inej látky a začnite neodkladnú resuscitáciu.

Žilné krvácanie - nie je tak masívne ako tepnové, ale ak sa krvácanie týka hlavných veľkých tepien, človek opäť môže vykrvácať. Krv je temne sfarbená a z tela nevystrekuje.

Prvá pomoc sa v zásade nijako nelíši od tepnového krvácania. Podľa rozsahu a masívnosti postupujte i tu rovnako. Použite čistý kus látky, škrtidlo a alebo tlakový obväz. Zabráňte krvácanie všetkými prostriedkami, ktoré vás v danej chvíli napadnú.

Myslím si, že nie je potrebné zisťovať či sa jedná o tepnové alebo žilné krvácanie, dôležité je, aby bola včas rana stlačená a zavolaná ZZS. O ostatné sa postarajú kvalifikovaní záchranári.

Vlásočnicové krvácanie - vzniká pri odreninách alebo škrabnutiach. Jedná sa o malé krvácanie, na ktorej bude stačiť náplasť či jednoduchý obväz.

Vnútorné krvácanie

Toto krvácanie sa už nijako nemusí rozdeľovať. Jedná sa krvácanie z vnútorných orgánov, ktoré voľným okom nevidíme. Má však pár základných príznakov (jedlá ak sa o väčšie krvácanie).

Príznaky vnútorného krvácania

malátnosť, bledosť, zrýchlené dýchanie, únava, spavosť, stále zívanie, potenie, studené okrajovej časti tela. Pri páde sa môže objaviť veľký hematóm (modrina) v oblasti brucha, ak ide o vnútorné krvácanie do dutiny brušnej.

Krvácanie z fyziologických telových otvorov

Ďalším typom krvácania, môže byť krvácanie z telových otvorov, ktoré sú dobre prekrvené. Jedná sa o krvácanie z nosa, ucha, močových ciest či konečníka. Toto krvácanie rozhodne nepodceňujte, môže sa jednať o závažné ochorenie, ktoré je potrebné liečiť (rakovina, zápal, alergie, zlé zrážanie krvi)

Krvácanie z dutiny ústnej - väčšie krvácanie je potreba zastaviť a previesť postihnutého do nemocnice. Krv nikdy neprehĺtať (hrozí zvracanie a väčšie poškodenie), posadiť chorého a priložiť na krvácajúcu ranu čistý uterák či iné oblečenie.

Krvácanie z nosa - nezaklánět hlavu !! nechajte krv voľne vytekať, ak nie je krvácanie masívne, krvácanie za chvíľu samo ustúpi. Ak sa jedná o masívne krvácanie, priložte kus látky a vyhľadajte lekársku pomoc.

Krvácanie z ucha - postihnutého položte na krvácajúce stranu, dajte pod neho kus látky. Ak je krvácanie slabé za chvíľu samo odznie, masívne krvácanie riešte odchodom do nemocnice. Ak je krvácanie spojené s pádom na hlavu okamžite vyhľadajte lekársku pomoc alebo volajte ZZS.

Vracanie a vykašliavanie krvi - nepodceňujte, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc alebo volajte ZZS. Môže sa jednať ,, len "o zápal alebo tiež iné závažné ochorenie sliznice, či už pažeráka či priedušnice.

Krvácanie z konečníka, močového mechúra a pohlavných orgánov - so zreteľom na vašu zdravotnú situácii a na masívnosť krvácania postupujte nasledovne. Ak krvácate prvýkrát a jedná sa o väčšie krvácanie vždy vyhľadajte lekársku pomoc. Opäť tu hrozí zápal, ale tiež rakovina či iné ochorenia. Použite vložku a choďte do nemocnice.

Pre zaujímavosť

Pri zlomeninách dochádza tiež ku krvácaniu, zlomená kosť môže poškodiť dôležité cievy. Neradno toto podceňovať. Ak sa jedná o zlomeninu paže, môže byť krvácanie až 0.8 litra, u zlomeniny stehennej kosti je to až 2.5 litra a u zlomeniny v oblasti panvy až 5 litrov krvi.

Autor: Lucie Kliková, DiS.

 


 

comments powered by Disqus