Prvá pomoc pri dýchavičnosti

Subjektívny príznak ochorenia, ktoré môže byť veľmi závažné. Ak dýchavičnosť vznikne náhľa, bez predošlého varovania a trvá aj v pokoji, radšej vyhľadajte lekársku pomoc, môže sa jednať o pľúcnu embóliu, edém pľúc, zlyhanie srdca, infarkt myokardu a ďalšie ochorenia pľúc a srdca. Samozrejme môže dýchavičnosť vzniknúť aj pri úraze hrudníka alebo pri psychickej záťaži.

Prvá pomoc pri dýchavičnosti

Príznaky dýchavičnosti

Zrýchlený dych, nemožnosť poriadneho nádychu alebo naopak výdychu, bledosť, studený lepkavý pot, pocit úzkosti, strach zo smrti, rôzne zvuky pri dýchaní (chrapot, chrčanie, pískanie), zlá reč (nesúvislá veta, medzi slovami sú dychové pomlčky), zvýšený pulz .

Dýchavičnosť vo svojom okolí alebo na sebe rozhodne spoznáte. Je potreba pokoj a volať ZZS.

Prvá pomoc pri dychovej nedostatočnosti

Pri dychovej nedostatočnosti je potreba postihnutého upokojiť, posadiť a najlepšie otvoriť okno, aby mal pocit slobodného nádychu. Ak sa dýchavičnosť do pár minút nezlepší volajte ZZS. Môžete podať lieky na rozšírenie bronchov (pľúc), ak dotyčný trpí alergiou alebo ochorením pľúc. Dýchavičnosť veľmi vysiľuje postihnutého, je preto potrebné postupovať rýchlo a snažiť sa ho upokojiť. Pokiaľ sa jedná o dýchavičnosť spôsobenú psychickou záťažou, musí postihnutý dýchať do igelitového vrecka.

Nebojte sa poskytnúť prvú pomoc, než sa pokúsite o záchranu života nadýchnite sa a snažte sa myslieť na základné veci, nevymýšľajte zložitosti, ktoré vás kedysi učili v škole. V jednoduchosti je krása a to platí aj v prvej pomoci. Ak si nebudete vedieť rady, pri volaní ZZS vám dispečeri všetko zrozumiteľne povedia, nemusíte nič vedieť, stačí len vytočiť tel. 155 a počúvať.

Autor: Lucie Kliková, DiS.

 


 

comments powered by Disqus