Sústredenie

Sústredenie je stav mysle, kedy koncentrujeme myšlienky na jednu alebo viac činností. Najväčšie problémy so sústredením majú malé deti a starší ľudia, pre ktorých je ťažké udržať myšlienky po dlhšiu dobu na určitú činnosť. V sústredenie je potrebné si osvojiť vlastný techniku ​​. Je mnoho spôsobov sústredenie a každému vyhovuje iný. Deti sa sústredenie učia v materskej škôlke a rozvíjajú ho na základnej škole.

Sústredenie na divadelnej scéne

Týka sa časti tela

Sústredenie má niekoľko fáz. Tá prvá spočíva vo " vyprázdnenie hlavy ". Aby sme venovali nejakému úkonu maximum našej pozornosti a myslenia, treba ostatné myšlienky potlačiť. Niekomu pomáha zavrieť oči a urputne myslieť na danú vec. Iný bude svoj ​​zrak magicky sústrediť na zošit s krížovkami alebo len tak do steny.

Ďalšou fázou je samotné riešenie úlohy, kedy je myslenie zamestnaných len (alebo prevažne) myšlienkami k téme. Tento stav je pre netrénovaného veľmi ťažké udržať viac ako niekoľko minút nieto potom hodín. Po vyriešení úlohy alebo dokončenie činnosti nastáva fáza odpútania od riešenej udalosti, ktorá je u väčšiny ľudí najjednoduchšie z celého sústredenia, ale sú aj výnimky.

Naučiť sa sústrediť môže byť veľmi ťažké. Zvyčajne nás k tomu donúti sami okolnosti. U väčšiny ľudí sa tak deje práve v škole, kde je to najviac potrebné. Proces sústredenia sa stále viac zdokonaľuje. Prvej a poslednej fáze dokážeme takmer preskočiť a dobu druhej predĺžiť. Každý zamestnávateľ alebo profesor by si prial mať zamestnancov či študentov schopných úplného sústredenia, pretože ľudia s touto vlastnosťou podávajú všeobecne lepší výkon.

Avšak mnohokrát sa v našom okolí vyskytujú rušivé faktory, ktoré sústredenie robia ťažšie. Jedná sa predovšetkým o rušivé obrazové a zvukové faktory, ktorá nám sťaží prvej fáze alebo preruší tú druhú. Naopak existujú metódy na podporu sústredenia. Ak máme vnímať prejav, je vhodné ho nehovoriť monotónne, robiť pomlčky a zdôrazňovať dôležité. U obrazového materiálu (prezentácia) sa používa vhodného grafického zobrazenia, ktoré je jednoduché a rýchlo pochopiteľné.

V dnešnej dobe je veľa kurzov na zlepšenie sústredenia. Ak máte radi lúštenie hlavolamov a krížoviek, venujte sa im. Váš mozog si zvykne na záťaž a sústredenie v práci pre vás nebude problém. Sústredenie učia aj mnoho náboženstiev v podobe meditácie alebo aktívne cvičenie ako joga.

 


 

comments powered by Disqus