Pažerákové varixy

Pažerákové varixy sú neobvykle rozšírené žily v dolnej časti pažeráka. Majú stenčené steny, ktoré sa môžu mechanicky pretrhnúť, čím vznikne urputné krvácanie. Tento problém postihuje najčastejšie pacientov s cirhózou pečene a alkoholikov.

Príčiny a prejavy pažerákových varixov

Krv s obsahom živín vedie najprv portálnou žilou do pečene, ktorá niektoré škodlivé látky vychytá a zlikviduje a iné naopak prestaví alebo priamo presmeruje do systémového obehu. Krv, ktorá bola skontrolovaná a očistená v pečeni potom postupuje dolnou dutou žilou do srdca, kde je skrz pľúcny obeh okysličená a následne pokračuje do celého tela. Existuje ale pár cievnych skratov medzi dolnou dutou a vrátnicový žilou, čo sú tzv. portokaválnou anastomózy. Ich význam tkvie v tom, že nimi pretekajúca krv obchádza pečeň a niektoré z týchto skratov sa nachádzají v stene pažeráka, a práve tie môžu byť pôvodcom varixov. Ak je z nejakého dôvodu prietok pečeňou sťažený, tak sa krvný tlak vo vrátnicovej žile zvýši a vznikne tzv. porálnaj hypertenzie. A pretože nemôže prechádzať pečeňou, tiesnia sa do žíl, ktoré spájajú portálnou žilu s dolnou dutou žilou a pečeni sa vyhýbajú. Tie ale majú značne menšiu kapacitu a reagujú na veľa zvýšený prietok krvi tak, že roztiahnu stenu, ktorá sa potom potom vydúva do ezofágovej dutiny.

Zníženie prietoku krvi pečeňou môže mať rôzne príčiny, avšak najčastejšie je spojené s ochoreniami pečene meniacich normálne vlastnosti a kvalitu pečeňového tkaniva. Je to napríklad cirhóza pečene, ktorá je spravidla spôsobená alkoholizmom. Cirhotické pečeňové tkanivo nie je totiž toľko pružné ako zdravé tkanivo a neumožňuje krvi voľne pretekať.

Inou príčinou môže byť rakovina pečene alebo okolitých orgánov, ktoré utláčajú vrátnicové žily.

Samotný opuch ciev je bezpríznakový. Ku komplikácii dochádza až pri pretrhnutí varixa (strava, kašeľ) a následnému krvácaniu do zažívacieho traktu. Krvácanie privodí vracanie krvi, stolica je po natrávenej krvi čierna a pacient je tak ohrozený na živote.

Diagnostika

Pri prasknutí varixa dochádza ku krvácaniu do pažeráka. To dráždi žalúdok a prejavuje sa väčšinou vracaním jasne červenej krvi (hematemézou). Potom vzniknutá čierna asfaltová stolica (meléna) je spojená s oddielom tráviaceho traktu. Pri silnom krvácaní dôjde k prejavom známok hemoragickeho šoku. Diagnostika pažerákových varixov je podložená výsledky gastroskopie. Jedná sa o preskúmanie pažerákové a žalúdočnej steny gastroskopom je doplnená ultrazvukom pečene a ich okolitých žil. Varixy pažeráka sú len príznakom iného ochorenia, zvyčajne pečene.

Liečba

Nekrvácajúce malé varixy sa pravidelne kontrolujú a lekári sa snažia zrušiť a vyliečiť príčinu portálnej hypertenzie. V prípade, že dôjde k pretrhnutiu varixov a ku krvácaniu, musí byť ihneď stabilizovaný stav pacienta podaním intravenóznej (vnútrožilovej) í infúzie a liekov, ktoré zabraňujú ďalšiemu krvácaniu. Varixy sa neskôr chirurgicky ošetrí špeciálnym gastroskopom.K liečbe pažerákových varixov možno tiež použiť tzv. TIPS (Transjugulární intrahepatická portosystémová spojka), čo je trubička, ktorá sa do pečene voperuje tak, aby došlo k vzniku umelej portokaválnej anastomóze. Avšak jej aplikácie je obmedzená. Je to totiž len dočasné riešenie, po ktorom by mala byť vykonaná transplantácia pečene, ktorá sa ale nevykonáva u alkoholikov, ktorých sa tento problém týka najčastejšie.

 


 

comments powered by Disqus