Otrava sinicami

Sinice sú mikroskopické organizmy z triedy cyanophyceae. Tento druh možno považovať za jednobunkovú autotrofnú a prokaryotickú formu života. V skutočnosti ide o prastaré fotosyntetické baktérie, ktoré majú úžasnú adaptibilnú schopnosť. Vďaka ktorej sa im veľmi dobre darí ako v sladkej, tak aj v slanej vode v akýchkoľvek klimatických podmienkach.

Jedovaté sinice

Tieto organizmy dorastajú dĺžky rádovo niekoľko mikrometrov a vyznačujú sa zeleným či modrým sfarbením. Na zemi bolo zatiaľ objavené až dvetisíc druhov siníc.

Sinice rodu Chroococcus je schopná vytvárať dvoch až čtyřbuněčné kolónie. Tento variant buniek je obklopený dostatočne silným slizom. Sinice sa najčastejšie vyskytujú v rybníkoch a nádržiach.

Sinice Arthrospira vyniká unikátnou podobou. Jedná sa o vzplývavé vláknité organizmy, ktoré prežívajú v tropických a subtropických jazerných vodách. Tento druh k svojmu životu potrebuje nielen vyššie pH, ale aj určitú koncentráciu zložiek. Ide najmä o uhličitany a hydrogénuhličitany. Dnes sa sinice s týmto prozaickým názvom pestuje vo veľkom na japonskom území. Zozbieraná biomasa sa používa v mnohých oblastiach od medicíny až po gastronómiu. Len tak pre zaujímavosť vyrábajú sa z nej potravinové doplnky.

Sinice Nostoc je tzv. Jednoriadková sinice, ktorá vytvára akési formy kolónií. Tie môžu mať beztvarý či guľovitý tvar. Tento druh sa od ostatných siníc líši růžencovitými bunkami, ktoré sú ukryté v rôsolovitej hmote. Tento organizmus prežíva na dne jazier. Objaviť ho možno tiež v kalužiach a vlhších skalných oblastiach.

Sinice Oscillatoria je zástupca rodu drkalka, ktorý dominuje jednoduchými vláknami a navyše sa vyznačuje zvláštnym pohybom. Táto sinice preferuje bahnité dno rybníkov.

Za zmienku stojí tiež sinice Scytonema. Tie obývajú rozličné vodné biotopy, prípadne aj vlhké pôdy. Niektoré formy siníc uprednostňujú aerofytické biotopy. To znamená, že sa sinice nachádza v mimovodním prostredí. Tým je kôra stromov, skala, kamenia alebo povrch pôdy. Tu sinice má na svedomí kožíškovitou formu porastu. Tento organizmus je vystavovaný v hojnej miere slnečnom lúčom, a preto disponuje ochranným pigmentom. Ten ho dômyselne ochraňuje, aby nedošlo k poškodeniu fotosyntetického systému. U vlákien siníc často dochádza ku vetveniu. Spravidla sa môžu formovať pravé či nepravé vetviaci sa vlákna.

Okrem týchto uvedených siníc ešte existujú sinice vodných kvetov, ktoré možno uvidieť hlavne v letných mesiacoch. Tento úkaz sa predovšetkým objavuje v prírodných koupalištních. Naraziť na neho môžu ľudia tiež v rybníkoch a rôzne veľkých vodných nádržiach. Sinice vodných kvetov sa nezriedka vyskytujú nielen v stojatých vodách, ale aj v oblastiach s voľne tečúcimi vodami. Tieto sinice majú radi prostredí s vyššou relatívnou teplotou vody. Práve tieto podmienky im poskytnú živnú pôdu pre ich rozmnožovanie. K premnoženiu siníc dochádza v momente, kedy prichádza front teplejších a suchšieho počasie.

Zatiaľ vedci neprišli na to, ako by vodný kvet mohli úplne zlikvidovať, v súčasnosti sú však známe vhodné metódy, ako jeho enormný výskyt zredukovať na minimum. Premnožené sinice prinášajú rad komplikácií. V prvom rade dochádza k zhoršeniu kvality vody. S týmto javom sa dá samozrejme očakávať rapídny odliv návštevníkov. Takto silno znečistená voda odrádza ľudí od kúpania. Tým pádom sinice značne obmedzujú v rámci sezóny rekreačné vodné vyžitie.

Premnožené sinice sa negatívne podpisujú aj na vodných organizmoch. V istých situáciách sa stáva, že voda je málo okysličovaná. Čo nie je dobré vôbec pre ryby. S akútnym nedostatkom kyslíka vo vode sa každoročne stretávajú majitelia jazierok či nádrží. Ak tento problém sa prednostne nerieši, potom dochádza k hromadnému úhynu rýb.

V neposlednom rade sinice vylučujú celý rad toxínov, ktoré ohrozujú ľudské zdravie.

Pozor na toxické látky zvanej cyanotoxiny

Pri kúpaní sa do ľudského organizmu môže dostať určitá dávka toxické látky. Podľa toho sa u človeka dostavujú najrôznejšie symptómy. Jedná sa najmä o zdravotné problémy. Ale v niektorých kontinentoch boli zaznamenané prípady (akútnej otravy cytotoxiny), ktoré nakoniec skončili smrťou.

Najcitlivejšie skupinou sú potom deti, seniori a tehotné ženy. Ak  kontaminovanú vodu prehltnú deti, potom to má na ne najhorší zdravotný dopad. Seniori mávajú intoxikácii hlavne preto, že sa ich imunitný systém nedokáže s týmito látkami popasovať. Ženy v období tehotenstva môžu mať vaginálnu infekciu. V krajnom prípade môže istý druh jedu u nich vyvolať narušenie plodového obalu. Z týchto uvedených dôvodov by sa radšej tieto osoby mali takému vodnému prostrediu úplne vyhnúť.

Liečba

Miera intoxikácie závisí vo svojej podstate na požitie daného množstva kontaminovanej vody, citlivosti jedinca, rozsahu znečistenia a času strávenom vo vode plnej siníc.

Prevencia pred otravou sinicami

Ľudia by mali dodržiavať prevenciu. Do takejto vody by nemali vôbec vliezť. Keď mu neodolajú, mali by sa po takejto kúpeli osprchovať najlepšie čistou vodou. Vo vode v prítomnosti vodného kvetu možno zostať maximálne niekoľko minút. U precitlivených jedincov sa odporúča nasadiť špeciálne liečivá, ako sú antihistaminiká a kortikosteroidy. V prípade že sa človeku z ničoho nič urobí zle alebo ho rozbolí šialene hlava, mal by vyhľadať ihneď lekársku starostlivosť.

 


 

comments powered by Disqus