Otrava oxidom uhoľnatým

Intoxikácii oxidom uhoľnatým považujú odborníci za jednu z najčastejších a najbežnejších foriem otráv. Práve na ňu ročne umierajú desiatky Čechov. Pritom najrizikovejší je obdobie letných a zimných mesiacov. V lete je otrava CO niekoľkonásobne vyššia, môžu za to enormne vysoké teploty. Deje sa to kvôli rozdielnym teplotám v interiéri a exteriéri. Pri normálnych podmienkach sa oxid uhoľnatý chová štandardne, pochopiteľne pri vyššej teplote CO oťažieva a tým pádom sa udržuje pri zemi. Ak sa v miestnostiach nedostatočne vetrá, potom to môže skončiť aj tragicky.

Oxid uhoľnatý

Oxid uhoľnatý je vo svojej podstate plyn bezfarebného a nezapáchajícího charakteru, ktorý je zvyčajne produkovaný ako vedľajší produkt pri nedokonalom horení uhlíkatých materiálov. CO vzniká v bežnej situácii, ako sú napríklad menšie kúpeľne, v ktorých sú inštalované plynové spotrebiče či kachle. Tie nedisponujú správnym vetracím systémom alebo ich kompletné odvetrávanie je upchaté. Často sa stáva, že komín nemá ten správny optimálny ťah.

Ak sú v objekte spotrebiče na zemný plyn či propán-bután, ktoré sú umiestnené v zle ventilovaných priestoroch s nedostatkom kyslíka, potom tu dochádza k nedokonalému spaľovaniu uhlíka, výsledkom je potom spomínaný plyn. Typickým prípadom je nevetraná kotolňa. Uviesť možno tiež kúpeľňové priestory so zabudovaným priestorovo nenáročným prietokovým ohrievačom vody. Zabudnúť nemožno ani na nevetrané kabíny automobilov či kamiónov, do ktorých sa môže ľahko dostať oxid uhoľnatý.

Oxid uhoľnatý vzniká tiež pri dohorievaniu požiari, ktorý prebieha v obytnej či uskladňovacej časti stavení. Tu sú prítomné ďalšie horiace látky, ktoré ohrozujú zdravie človeka.

Zdrojom oxidu uhoľnatého môžu byť aj automobily stojaci v garáži a pri ich naštartovaní sa v uzavretom priestore vytvára nebezpečný plyn. To isté dokážu grily v uzavretých miestnostiach.

Oxid uhoľnatý je skrátka jed, ktorý sa do ľudského tela dostáva dýchacím ústrojenstvom. Rovno odtiaľ sa potom vstrebe do krvného riečišťa. Tu vytvára akúsi bariéru, vďaka ktorej kyslík nemá šancu putovať do tkanív jednotlivých buniek a orgánov. Ľudský organizmus je potom v menšej miere okysličovaný a orgány začínajú horšie fungovať. Prebieha tu rad procesov, pri ktorých zrazu prestáva pracovať mozog, následne i srdce. Za tejto situácie prichádza smrť veľmi rýchle.

Typické prejavy otravy oxidom uhoľnatým (CO)

Riadne symptómy tejto formy otravy nemožno presne špecifikovať, lebo všetko záleží na konkrétnej koncentrácii CO, ktorý sa do ľudského tela dostane. Dôležitá je tiež doba, po ktorú bol jedinec vystavený oxidu uhoľnatému. Na príznaky má tiež vplyv významná fyziologická veličina, ktorá sa nazýva alveolárna ventilácia. V neposlednom rade tu pôsobí tiež kondície a fyzická odolnosť jedinca.

Všeobecne dá sa povedať, že ak je telo na krátky čas vystavené vyššej dávke oxidu uhoľnatého, potom to môže mať na človeka rovnaký dopad, ako by sa pohyboval dlhší čas v mieste s nižšou koncentráciou CO. Čo vo svojej podstate môže viesť k trvalejšiemu poškodeniu zdravia jedinca.

Na začiatku má otrava CO miernejší priebeh. Človek pociťuje bolesť hlavy. Objavujú sa u neho ľahšie či prudšie závraty, výnimkou nie sú ani návaly na zvracanie. Taký človek sa horšie koncentruje, má hučanie v ušiach, vidí rozostrene a jeho telo je oslabené.

V ďalšej fáze otravy sa pridávajú neurologické príznaky. U osoby postihnuté otravou oxidom uhoľnatým nastupujú kŕčové stavy a búšenie srdca. V tento moment je človek veľa zmätený, prejavujú sa u neho poruchy vedomia, ktoré môžu vyústiť až do kómy.

Človek nie je schopný reagovať na danú situáciu, lebo stráca nad sebou kontrolu. V prípade že to dotknutá osoba zvládne, nespomenie si už na nič, čo sa inkriminovanú dobu udialo.

Oxid uhoľnatý ohrozuje ľudské životy

Niečo tak obyčajného ako je plynový sporák, môže byť zdrojom vysokej hladiny oxidu uhoľnatého. Ľudia s pobytom v danom prostredí bez riadneho vetrania môžu byť zasiahnutí otravou spomínaným plynom.

Oxid uhoľnatý môže byť výrazne nebezpečný pre novorodencov, dojčatá a malé deti, tiež aj pre nastávajúce mamičky, staršie osoby, jedince s vrodenými srdečnými vadami či respiračnými ochoreniami.

Okamžitá pomoc pri otrave CO

Pri otrave oxidom uhoľnatým je nevyhnutné danú osobu vyniesť na čerstvé povetria. Zamorené priestory sa musí riadne vyvetrať. Ak u človeka prebehne náhla zástava srdcového obehu, potom sa pristupuje k resuscitácii, ktorej cieľom je plné obnovenie životných funkcií postihnutého jedinca. Ak si svedok nehody nevie rady s touto technikou, potom mu môže byť pritom nápomocná skúsená dispečerka záchrannej služby na telefóne. Účinnú masáž srdca vykonáva príslušná osoba až do príchodu lekárskej pomoci. Potom už je to len v rukách záchrannej služby. Ak sa podarí rozpumpovať srdce, dostane pacient kyslíkovú masku. Akonáhle je pacient privezený do nemocnice, ujíma sa ho tím lekárov. Ten zvolí správnu liečbu. Štandardne sa využíva kyslíková terapia. V prípade že nemocnica disponuje pretlakovou komorou, potom sa otrávený so závažnejšími prejavmi prevezie práve sem.

Prvoradá je prevencia

Práve pretože oxid uhoľnatý je bez zápachu a jeho nástup je pomalý, nemala by sa za žiadnu cenu podceňovať prevencia. V prvom rade sú veľmi zásadné revízne a servisné prehliadky. Tie by sa mali uskutočňovať pri všetkých plynových spotrebičov aspoň raz ročne. Ľuďom by nemala byť ľahostajná bezpečnosť svojich blízkych, poťažmo aj najbližšieho okolia. Väčšina majiteľov si pozýva revízneho technika tesne pred vykurovacou sezónou. Samozrejme ľudia musia už uvažovať nad tým, či si budú naďalej kupovať lacnejšie modely spotrebičov alebo dávajú radšej prednosť drahší technológii, ktorá už má v sebe zabudovaný aktívny systém snímačov, ktorý pri najmenšom úniku spalinových zložiek vie odstaviť z prevádzky toto plynové zariadenie alebo prinajmenšom na tento stav poukáže.

Trend súčasnej doby

V niekoľkých posledných rokoch v Českej republike prebehlo niekoľko zatepľovacích programov, ktoré stojí za znížením energetickej hospodárnosti existujúcich budov, bytových objektov a rodinných domov. Avšak je potrebné si uvedomiť, že ak ľudia prikročí k tomuto kroku a nechajú si utesniť okná a dvere vo svojom príbytku, musí mať tiež vyriešený potrebný prívod vzduchu aj vetranie v miestnosti, kde sa nachádza plynový spotrebič.

Zariadenie na detekciu CO

V špecializovaných obchodoch si ľudia môžu zakúpiť rôzne modely detektora oxidu uhoľnatého. Tieto hlásiče sa inštalujú priamo do obytných priestorov (kuchýň, jedální, spální, kúpeľní, chodieb a obývacích izieb) alebo do zákutia, ktoré potrebujú ľudia mať pod kontrolou. Takým miestom môže byť garáž, pivnica, chata, karavan, loď, kotolňa, skladisko, kancelária či nákupná zóna.

Zariadenie na detekciu CO možno zohnať v lacnejšej verzii a ktorých cena sa pohybuje do päťsto korún. Tento druh funguje na alkalické baktérie (AA, AAA alebo 1,5V). Prístroj dokáže rozpoznať nebezpečenstvá a upozorní naň užívateľa hlasným signálom. Jeho majitelia musia vykonávať pravidelnú kontrolu, pri ktorej vymení vybité články za nové. Niektoré modely s LCD displejom už dokážu upozorniť na stav vybitia batérie, ale sú o málinko drahšie.

Detektory CO s Li-Ion batériou majú životnosť zhruba desať rokov. Za tieto modely zaplatia ľudia okolo tisícky až pätnásť set. Hlásiče sa vyznačujú ako nadčasovým, tak veľmi moderným dizajnom. Môžem sa pochváliť radom technologických vychytávok a špeciálnú vrstvičkou proti vlhkosti.

Ďalší unikátnú skupinou sú potom detektory CO na sieťové napájanie, ktoré sa dajú zohnať už od šesťsto korún.

Autor: symptomy.sk

 


 

comments powered by Disqus