Otrava liekmi

Lieková intoxikácie sa tradične radí medzi najfrekventovanejšie spôsob otravy. Tento stav si jedinci navodzujú buď úmyselne alebo si to ani potrebné neuvedomí, že požili vyššiu koncentráciu určitého lieku či nevhodného liečivá. Pri tejto forme otravy sa konzumáciou alkoholu ešte zvyšuje nebezpečenstvo závažnejších zdravotných problémov, ktoré môžu vyústiť až k smrti danej osoby. Z tohto dôvodu sa človeku môže zhodiť znalosť prvej pomoci pri liekovej otrave. Nikdy totiž nevie, pri akej príležitosti ju využije.

Otrava liekmi

V rámci liekovej otravy nemôžu ľudia zabúdať ani na prevenciu, čo v tomto prípade sa skôr zakladá na správnom uchovaniu a skladovaniu liekov v domácnosti. Väčšina liekov disponuje originálnym obalom, v ktorom by mala zostať po celý čas exspirácie. Škatuľky s liekmi by sa mali uchovávať niekde, kde je nenájdu zvedavé deti alebo seniori. Na základe štatistík sa vychádza z toho, že až tri štvrtiny otráv sa uskutoční doma. Zvlášť malé deti sú najohrozenejšie skupinou, keďže sú v tomto veku neobyčajne zvedavé a ochutnávajú všetko, na čo prídu.

Ďalej je nutné poznamenať, že hlavne ženy mávajú vo svojich kabelkách voľne predajné lieky, ktorými rieši najrôznejšie bolesti, prechladnutie a upokojenie. Niekedy sa tu skrývať môžu aj antikoncepčné pilulky. Všetky spomínaná liečivá môžu dostať v nestráženej chvíli do ruky deti a onedlho môže nastať nečakaná situácia ohrozujúce zdravie a život nejedného potomka. To sa týka aj vyhadzovanie nepoužitých liečiv do odpadového koša. Všetky nevyužívané lieky a preparáty by mali ľudia odovzdať priamo do lekárne. Tu sú na to pripravené plastové kontajnery.

Ľudia sa občas mylne domnievajú, že otravu nemôžu spôsobiť voľnopredajné medikamenty. Čo však nie je pravda. Tento typ liekov má na svedomí veľkú mieru intoxikácie. Jedinci sa môžu predávkovať nielen lieky proti horúčke a bolesti, ale aj lieky na spanie, lieky s upokojujúcimi účinkami, lieky s výrazne upokojujúcim a tlmivým efektom.

Najčastejšie príznaky otravy liekmi

U tohto druhu otravy sa možno bežne stretnúť s celým radom symptómov. Tie sa nepochybne veľmi líšia podľa konkrétnej toxické látky, daného množstva, čase podania a pôsobenia. Stručne riešené obsiahnuté látky v medikamentoch majú rôzny vplyv na ľudský organizmus. Pokiaľ u jedinca dôjde k intoxikácii, potom sa u neho objavia malátnosť. Takýto človek sa cíti ospalý, je v útlme a má poruchy reči. Jeho zreničky sú zúžené a dýchanie je spomalené. Niekedy sa u neho môžu vyskytnúť ľahké poruchy činnosti centrálnej nervovej sústavy, inokedy zase stavy bezvedomia. V tomto prípade sa potom dostavuje zástava dychu a obehu.

Ak sa človek predávkuje stimulanty, môžu sa u neho prejaviť podráždené stavy či určité stupňa vzrušenia. Časté sú poruchy vnímania aj mimovoľné pohyby častí tela.

Poskytnutie prvej pomoci

Poskytnutie prvej pomoci dospelému je v niekoľkých krokoch odlišné od detskej pomôcť. Konkrétne u dospelej osoby pri vedomí sa odporúča vyvolať stav zvracanie. Ten možno jednoducho navodiť buďto mechanickým podráždením daného miesta čiže časti jazyka pri koreni alebo podaním pohára soľného roztoku. Ten sa pripravuje z teplej vody a dvoch kávových lyžíc kuchynskej soli. Všetko sa dôkladne premieša. Potom už len stačí, aby to osoba s otravou do seba dostala. Za istých okolností sa tento krok vynecháva. Ide predovšetkým o prípady, keď osoba sa moc nemá k spolupráci alebo na rôznu dobu stráca vedomie. Práve u tejto skupiny ľudí je potrebné postupovať so záchrannými úkony ako keby išlo o stav bezvedomia.

Na mieste možno tiež vykonať šetrenie, o aký typ lieku ide, koľko si toho vzal jedinec a kedy toxickú látku požil. Ľudia by mali mať po ruke krabičku alebo fľašu od liekov. Uchovať možno i vzorku zvratkov pre stanovenie laboratórneho vyšetrenia.

Otrávené osobe možno podať niekoľko tabliet čierneho uhlia. Tie sa musia najprv roztlačiť správnou stranou lyžice. Nevyhnutné je aj postihnutého dať do stabilizujúce polohy. Tou je najčastejšie pozície na boku. Týmto spôsobom sa lepšie udržuje priechodnosť dýchacích ciest a zabráni sa tým prípadnému vdychovaniu zvratkov. V ďalšej fáze sa danému človeku privolá zdravotnícka záchranná služba, poprípade sa intoxikované osoba dopraví do nemocnice.

V prípade že sa čaká na príchod vozidla záchrannej služby, potom by ľudia mali mať túto osobu pod neustálym dohľadom. Mali by u nej kontrolovať nielen dýchanie, ale aj stav vedomia a pulz. Ak dôjde k zmene, mal by na to človek hneď zareagovať. Napríklad pri zástave dychu sa začína s resuscitačnú starostlivosťou.

Pri prvej pomoci u malých detí sa vynecháva fáza vyvolávajúce zvracanie. U starších detí by sa mal radšej človek poradiť s pracovníkmi buď záchrannej služby alebo toxikologického centra. Operátori na telefónnej linke ZZS sú schopní ľuďom podať ďalšie dôležité informácie. Dokonca človeka navedú k prípadnému vykonaniu prvej pomoci.

Autor: symptomy.sk

 


 

comments powered by Disqus