Otrava halucinogény

Mnoho ľudí podľahne ľahko drogovej závislosti. Okrem klasických drog užívajú v hojnom meradle tiež halucinogény. Avšak tento druh psychoaktívnych drog môže vyvolať pocity zošalenia, rozvoj dusenia poruchy a podobné ťažkosti.

Halucinogény uprednostňujú ľudia z mnohých najrôznejších pohnútok. Niektorí hľadajú prostredníctvom tejto skupiny drog len chvíľkové povyrazenie. Ide najmä o osoby, ktoré túto formu drog vyhľadávajú v rámci experimentovania. Deje sa to pri návšteve rôznych tanečných večierkov. V tomto prípade to možno považovať za akési spestrenie.

Niekedy túto skupinu drog kombinujú ľudia ešte s ostatnými látkami. Iní ľudia sa zase vďaka droge môžu viac sústrediť na duchovný rozvoj. Druhá možnosť je dnes čím ďalej tým častejšia, pretože pri rôznych náboženských obradoch sú súčasťou aj halucinogénne látky.

Pojem halucinogén bolo možné počuť aj v spojitosti s prvotnými liečebnými experimenty. K tým sa prekvapivo ľudia uchyľovali v rôznych prípadoch, ako sú nevyliečiteľné choroby. Halucinogénne látky majú fakticky prírodný, syntetický či polysyntetický pôvod, ktorý stojí za podrobnejšie preskúmanie. Prvá spomenutá skupina sa ďalej môže členiť na rastlinnú a živočíšnu sekciu. Tak napríklad do skupiny rastlinných halucinogénov patrí durman, meskalín či psilocybín. Naproti tomu v živočíšnej kategórii vedú látky ako bufetenin. Zatiaľ čo v skupine syntetických až polosyntetických halucinogénnych drog tradične dominujú látky pod skratkami PCP, DOB a LSD. Užívanie halucinogénov vedie k nepredvídateľným účinkom. Navyše si ľudia na konkrétny druh halucinogénne látky vypestujú psychický návyk. Objaviť s u nich môže aj takzvaný flashback. Priaznivci halucinogénov môžu sa stretnúť so špecifickými poruchami správania v súvislosti s psychózou. Väčšinou dostaviť sa u nich môžu tiež akútne psychotické prežitky.

V istých prípadoch sa ľudia nevyhnú intoxikácii. Dajme tomu to sa deje väčšinou v momente, keď si osoba vezme väčšiu dávku. Ľudský organizmus môže týmto spôsobom zareagovať tiež pri prvých užívateľských pokusoch.

Najbežnejšie prejavy súvisiace s intoxikáciou halucinogénnymi látkami

Pokiaľ si človek vezme konkrétny halucinogén, potom sa prejavy u neho dostaví za nepatrnú chvíľu. Vrcholná fáza môže trvať nejakú dobu. Spravidla ide o hodiny. Potom začínajú pomaly odznievať halucinogénne efekty. Než sa z tela vylúči úplne všetky halucinogénne látky, môže ubehnúť až niekoľko dní. Okrem toho tu hrozí opätovný stav, ktorý sa navonok tvári ako by človek požil návykovú látku. Dochádza k zmene vnímania. Človek vďaka tomu vníma okolitý svet zosilnene, taktiež aj skreslene. Zrazu sa pred ním objaví nová dimenzia, ktorá otvára netušené možnosti nazerania na svet. Taký človek sám seba začne vnímať iným pohľadom. Zdá sa mu, že sa voľne pohybuje priestorom a jeho telo môže meniť aj podobu.

Prostredníctvom psychoaktívnych drog vznikajú príjemné pocity, ktoré sa však razom môžu premeniť na nočnú moru. Človek si nekonečné minúty prechádza veľmi nepríjemnými mylnými zmyslovými vnemami. Tie sú mnohokrát sprevádzané zmenou vnímania času. Tak dajme tomu príjemné okamihy plynú rýchlo, zato nepríjemné sa javí bezhranične dlhé. Intoxikovaná osoba má pocit, že k nej jednotlivé predmety určitým spôsobom prihovárajú. Na niekoho to pôsobí utěšujícím dojmom, iní to však môžu vnímať ako niečo magického. Medzi ľuďmi sú aj takí, ktorí v tom vidia známky zlovestnosti či ohrozenia. Takáto osoba nie je schopná rozlíšiť halucináciu od skutočnej reality. V prípade že to človek preženie s dávkovaním, bude sa musieť potýkať sa stratou kontroly nad vlastným telom. K ďalším prejavom patrí agresívne správanie, zvýšené suicidálne rokovania či rozvoj psychózy. Častokrát sa počas počiatočnej fázy objavujú zmeny nálad od eufórie až po depresiu.

Najpopulárnejšia halucinogénna látka

Ako prvý možno uviesť unikátnu skupinu syntetických látok. Primárne niektoré z nich boli objavené počas dvadsiateho storočia. Chemikom sa prvýkrát podarilo syntetizovať kryštalickú látku v priebehu roka tisíc deväťsto tridsať osem, ktoré dostala meno LSD. Pod touto skratkou sa skrýva dietylamid kyseliny lysergovej. Ide o najznámejšie drogu, ktorá spočiatku bola vyrábaná v jednej farmaceutickej laboratórii vo Švajčiarsku. Ubehlo cez desať rokov a LSD si pod svoje krídla prevzala americká ústredné spravodajská služba. Tá podrobila túto chemickú látku dôkladnému skúmaniu. Na základni zistených skutočností bolo LSD zakázané. Napriek tomu za tejto situácie ľudia s užívaním tejto drogy neprestali, ba dokonca niektorí túto látku vyhľadávali rýdzo pre zábavu.

LSD sa väčšinou užíva perorálne. Účinok tejto drogy sa dostavuje približne do pol hodiny a trvá niekoľko hodín. Človek má euforickú náladu a zažíva neobyčajný pocit stavu beztiaže. K vedľajším účinkov LSD patrí nepríjemné pocity nevoľnosti, halucinácie, strata orientácie, rozšírené zrenice, abnormálny svalový pohyb, strnulý výraz v tvári, zvýšená srdcová frekvencia a mnoho iných zdravotných komplikácií. V krajných stavoch môže u človeka nastať stav bezvedomia.

Liečba LSD sa rieši za pomocou upokojujúcej skupiny látok. Ďalej sa samozrejme pristupuje k chladenieu. Intoxikovaná osoba sa podrobuje zavodňovacie kúre. Pacient je neustále pod zdravotníckym dozorom.

Ostatné syntetické halucinogénne látky

PCP je droga, ktorá dokáže dômyselným spôsobom blokovať receptory v mozgu. Z tohto dôvodu možno COC považovať za nebezpečnú látku, ktorá má na svedomí rozvoj závažné duševné poruchy čiže schizofrénie. Mnohí túto drogu poznajú skôr pod názvom anjelský prach. Štandardne sa dá kúpiť v práškovej alebo roztokovej forme. Na odbyt idú tiež čapíky, tablety a spreje. PCP môže človek fajčiť, nełňupajte tabak, užívať perorálne či injekčne. Pokiaľ ide o prvé dve uvedené aplikácie, potom nastupuje účinok do pár minút. Potom nasleduje fáza najvyššieho vrcholu účinku. Tá môže trvať niekedy až tristo šesťdesiat minút. Podotknúť treba, že účinok je rozdielny a záleží na konkrétnej užité dávke.

Nízke dávky PCP pôsobí v ľudskom tele ako výborný stimulant. Človek je po nich potom euforický, má väčšiu sebadôveru a je vyrovnanejší. Zatiaľ čo pri vyššom dávkovaní sa jedinec prejavuje schizofrenicky, stretáva sa s celým radom telesných prejavov a nachádza sa v ohrození svojho života. Pri dlhšom užívaní dochádza k poruche pamäti, reči a myslenia. Na dennom poriadku sú depresívne stavy. Človeka okrem toho sprevádza váhový úbytok. Tieto spomínané komplikácie sa môžu prejavovať až dvanásť mesiacov. U jedincov sa môže rozvinúť poškodenie vnútorných orgánov. Najviac dostáva zabrať srdca, prípadne aj pečeň.

Droga PCP sa začala využívať vo veterinárnej oblasti zhruba na konci päťdesiatych rokov dvadsiateho storočia. Za ďalších desať rokov sa anjelský prach podarilo dealerom dostať dokonca do amerických rušných ulíc. Až po niekoľkých rokoch sa začali objavovať prvé negatívne následky užívania tejto drogy. Následky boli ohromujúce, pretože veľa ľudí zomrelo. Veľké množstvo osôb bolo prevezených do nemocníc na anestéziu a resuscitáciu. Zdravotníkom sa ich nakoniec podarilo zachrániť.

DOB je v podstate silná halucinogénna látka, ktorú môžete kúpiť ako v tabletovej podobe, tak aj v práškovej verzii. Stačí malé množstvo dávky a náhle u človeka prevládajú pocity spolupatričnosti. Ide o drogu bromoSTP, ktorý sa vyznačuje ďaleko intenzívnejším efektom. Dozaista možno o nej tiež povedať, že táto forma látky má dlhšiu účinnosť. Ľudia užívajúci bežnú dávku tejto drogy sa môžu tešiť na vytúžený efekt. Ten sa dostavuje do dvesto štyridsiatich minút a trvá až dvadsať štyri hodín. Ak sa jedinec predávkuje, potom ho môže pokojne zastihnúť aj smrť. Tieto prípady automaticky nastávajú pri užití dávky vo veľkosti pätnásť miligramov. Niekedy k predávkovaniu dochádza v okamihu, keď sa jedinec mylne domnieva, že droga nefunguje a on si vezme ihneď ďalšiu dávku. Bohužiaľ toto konanie nezostane bez následkov.

K vedľajším prejavom tohto halucinogénu patrí psychotické stavy a traumatické zážitky. Môže sa u človeka rozvinúť psychické ochorenie čiže paranoja. Užívateľa už spomínané drogy trápi hlboké poruchy vnímania. Tých sa človek zbaví až po niekoľkých hodinách. V dôsledku týchto skutočností je možné konštatovať, že táto látka sa nikdy neobjavila na popredných priečkach svetovo populárnych drog.

Ketamín sa tiež radí do skupiny syntetických halucinogénov. Ide o jedinečnú anestetickú látku, ktoré sa hojne využíva v medicínskom sektore. Táto droga sa stala jednu dobu úplným trhákom. Bez nej sa neobišiel ani jeden technařů. Ten vďaka tejto látke si mohol užiť skvelý mejdánek až do ranných hodín. Ketamín sa dodnes radí naďalej do skupiny vítaných drog, ktoré sa užívajú na rôznych organizovaných tanečných party či festivaloch.

Táto droga dokáže úplne otupiť ľudské zmysly. Okrem toho sa o nej tiež bežne vie, že spomaľuje mozgovú činnosť. V menšej dávke vyvoláva fáze ľahkého snívanie. Človek zažíva ojedinelý stav "odcudzenie časti vlastného tela", výnimočné nie je ani ÚTLUM myšlienok. Dopraje si jedinec vyššiu dávku ketamínu, potom ho neminú halucinačnej príznaky. Pri užívaní tejto formy drogy hrozí bradykardia, spomalenie dychovej frekvencie a mnoho iných problémov.

Ketamín účinkuje zhruba desiatky minút ak nie hodiny. Jeho užívateľ je úplne v poriadku až po nejakej dobe. U niektorých jedincov trvá toto celkové vytriezvenie jeden deň, iní sa cítia byť fit až za štyridsať osem hodín. Ide o individuálnu záležitosť. Túto drogu možno skrátka zohnať ako prášok. Vedľa toho existuje ketamín v ampulkách, tabletkách alebo špeciálnych gélových kapsuliach.

Za zmienku stojí tiež biely prášok známy pod názvom 2C-B. Táto látka je veľmi nebezpečná v kombinácii s inými drogami či alkoholom. Boli zaznamenané prípady, kedy po požití tejto drogy sa začal človek divne správať. Nielenže osoba je extrémne hlučná, ale robí veci, nad ktorými rozum zostáva stáť. Tak napríklad sa človek začne povaľovať po zemi a môže tiež mávať rukami okolo seba. A do toho všetkého sa ešte objaví záchvat, pena u pusy, posadnutosť sa škrabaním na tvári. Svedkovia, ktorí tejto situácii prizerajú, ju považujú za veľa šialenú. Táto extrémna rekcia si žiada nemocničnú hospitalizáciu. Pacient je odvezený na jednotku intenzívnej starostlivosti. Tu si nejaký čas pobudne. Dýcha za pomocou prístroja.

Organizmus sa s touto drogou vysporiadava v priebehu troch až šiestich hodín. V tomto čase sa môžu vyskytnúť nasledujúce symptómy: pocit chladu, stav trasiem či nevoľnosť.

Na trhu s halucinogénnymi látkami zpopulárněly aj drogy pod názvom E4Euh, Dipti a ALD-52.

 


 

comments powered by Disqus