Najčastejšie príčiny motanie hlavy

Je len málo ľudí, ktorým sa v živote netočila hlava. Je to dané mnohými príčinami a či už sa jedná o závažné či úplne fyziologické príčiny je dobré zistiť si, čo robiť v prípade, že vám motanie hlavy ovplyvňuje život.

Pri diagnostike sa vás lekár bude vypytovať v akých situáciách sa vám motanie hlavy objavuje. Je dobré zapisovať si (alebo si pamätať) kedy k tomu u vás dochádza v akých intervaloch a ako dlho. Či u motanie hlavy pociťujete aj iné príznaky ako napríklad nauzeu, tepanie v hlave, pocit na odpadnutie, malátnosť, závraty, mihanie pred očami a iné.

Príčiny motanie hlavy

 • Nízky krvný tlak
 • Vysoký krvný tlak
 • Poruchy očného citlivosti
 • diabetes Mellitus
 • anémia
 • stres
 • migréna
 • Nadmerné množstvo alkoholu
 • Poruchy rovnovážneho ústrojenstva (Meniérova choroba)
 • Infekčné ochorenia (mozgu, stredného ucha, ale aj prechladnutie)
 • Zvýšená telesná teplota
 • dehydratácia
 • Úpal / úpal
 • Blokáda krčnej chrbtice
 • Cievna mozgová príhoda
 • nedostatok vitamínov
 • Krvácanie do mozgu
 • Znížené prekrvenie mozgu
 • srdcové zlyhávanie
 • epilepsia
 • roztrúsená skleróza
 • Lieky (Antihistaminiká, antiarytmiká, antihypertenzíva, antidepresíva)
 • Bylinky (Mandragora, konvalinka, papradie, bez)
 • úraz hlavy

Vidíte sami, že zoznam ochorení, ktoré môžu spôsobovať motanie hlavy, je obrovský. Je preto veľmi dobré zistiť primárnu príčinu. Ak sa vám toto stáva častejšie a intervaly sa predlžujú, je veľmi dôležité navštíviť lekára. Pri jednorazovom motanie hlavy sa pravdepodobne nič nedeje a je to dané len zmenou tlaku vo vašom tele. Avšak ani v tejto situácii váš stav nepodceňujte a zapíšte si kedy sa vám motanie hlavy objavilo a kedy zmizlo.

Prvá pomoc pri motanie hlavy

Sadnite si alebo ľahnite a nohy dajte do zvýšenej polohy. Voľne dýchajte a napite sa trochu vody. Vyčkajte až stav poľaví. Ak trvá dlhšiu dobu (napr. viac ako hodinu) a je vám aj na zvracanie radšej vyhľadajte lekársku pomoc.

Autor: Lucie Kliková, DiS.

 


 

comments powered by Disqus