Metódy operácie sivého zákalu

Pod pojmom sivý zákal (katarakta) sa skrýva typicky bežné ochorenie, ktoré postihuje často staršiu vekovú generáciu. Nemožno však fakticky povedať, že by sa táto choroba úplne vyhýbala mladým ľuďom. Napríklad určitá forma sivého zákalu môže byť diagnostikovaná aj u detí po narodení. V odborných kruhoch sa šedý zákal nazýva katarakta. Tento výraz pochádza z gréckeho slovíčka kataraktes. V latinčine sa dá zase stretnúť s obratom Cataract, čo je vo voľnom preklade vodopád.

Operácie sivého zákalu

Sivý zákal je v skutočnosti určitý stav, pri ktorom dochádza k zníženiu priehľadnosti očnej šošovky. Základné prejavy sa začínajú prejavovať pozvoľna. Doba, po ktorú prebiehajú zmeny v očnej šošovke, sa do značnej miery odlišujú. U niektorých pacientov prebieha tento proces týždne až mesiace, u iných zase roky. V konečnom dôsledku sa šošovka zakalí a človek vďaka tomu vidí rozostrene. Ak svoj zrak zameria na predmety v diaľke, vidí veľmi zahmlene, niekedy aj dvojito. Pri slnečnom počasí je človek s šedým zákal dosť často nepríjemne oslnený. Tento problém môže mať aj pri nočnom riadení vozidla. Oko postihnuté sivým zákalom nemá správnu farebnú sýtosť a vyniká inou intenzitou. Veľakrát v pokročilejších štádiách rozoznáva človek potom už len tmu a svetlo, čo ho obmedzuje v nespočetných denných aktivít.

Sivý zákal u detí

Sivý zákal sa u detí starostlivo monitoruje. Podľa štatistík týmto typom ochorenia trpí približne jedno dieťatko z desiatich tisíc novorodencov. V tomto prípade ide o vrodený sivý zákal, ktorého príčina tkvie v tom, že matka počas prvých týždňov tehotenstva prekoná najčastejšie vírusovú infekciu. Môže ísť pritom o úplne triviálne choroby, ktorých si nastávajúca matka nemusí ani všimnúť. Vrodenú kataraktu môže spôsobiť akákoľvek porucha vývoja šošovky, zrôsolovatené a priehľadné tkaniva zvanej sklovca. Táto vývojová anomália sa prejavuje celkovým menším rozmerom oka. Tiež dedičnosť významne podporuje rozvoj tejto očné vady.

V očnom lekárstve sa možno stretnúť s termínom získaná katarakta, čo je stav, ktorý sa u dieťaťa objavuje v rôznom časovom intervale ale až po narodení. Prepuknutie tejto formy zákalu má niekoľko príčin. Po prvé spôsobiť ju môžu choroby, ako je napríklad vrodená porucha metabolizmu sacharidov (galaktosémia), úplavica cukrová (diabetes mellitus), porucha metabolizmu aminokyselín (homocystinúria), atopický ekzém (atopická dermatitída), primárne degeneratívne, geneticky podmienená a progresívna porucha kostrových svalov ( myotonická dystrofia). Po druhé rozpútať reakciu kataraktu môže niektorý zo syndrómov. Spravidla ide o syndróm periodickej horúčky alebo genetickú poruchu dvadsiateho prvého chromozómu. Na vznik získaného zákalu sa môže podieľať aj iné očné ochorenie. V tomto prípade sa jedná o vnútroočné zápaly. Zlé videnie u detí môžu spôsobiť najrôznejšie úrazy oka. Ku spúšťačom sivého zákalu sa radí aj dlhodobé užívanie medikamentov.

U detí je veľmi dôležité podchytiť zákal hneď v zárodku. Tým sa výrazne zníži riziko vážnejších problémov videnia. Zvyčajne sa po narodení dieťaťa vykonávajú skríningy a pravidelné preventívne prehliadky. Už prvé vyšetrenie prerobí dieťa pár dní po narodení. Následne ho čaká opakované vyšetrenie za ďalšie týždne a mesiace. Lekári si všímajú pohybu a vzhľadu oka, pri najmenšom podozrení posielajú malého pacienta k špecialistovi. Ten detské oko náležite vyšetrí za pomocou oftalmoskopu. Než sa tak stane, lekár do vyšetrovaného oka najprv nakvapká špeciálne kvapky. Touto metódou sa dá jednoducho zistiť, stav optického média oka. Či sa v ňom nenachádzajú patologické zmeny. Ak je výsledok pozitívny, potom sa pristupuje k samotnej liečbe.

Že sa niečo deje so zrakom dieťaťom môžu rodičia odhaliť už varovnými signálmi. Dieťa kmitá očami alebo škúli.

Ak dieťa disponuje naozaj nízku formou zákalu, ktorý nezasahuje do vývoja zmyslového orgánu. Za týchto okolností sa pristupuje ku konzervatívnej liečbe, ale v opačnom prípade je nutný chirurgický zákrok. Ten sa teraz vykonáva zhruba do ôsmeho týždňa života dieťaťa. Operačné zákroky sa u detských pacientov uskutočňujú v celkovej anestézii a početné sa odlišujú od techník vykonávaných u dospelých jedincov. Čo je nutné zdôrazniť, tak že od jedného roka dieťaťa už lekári pristupujú k implantácii šošovky. U mladších jedincov sa k tomuto kroku uchyľujú oftalmochirurgové iba v opodstatnených prípadoch. Je veľmi častou príčinou problému určiť presne hodnotu vnútroočnej šošovky. Lekári musia počítať s tým, že dieťa rýchlo rastie a vyvíja sa samozrejme aj jeho zrak. Tým pádom u neho môže dôjsť k navýšeniu dioptrií. Operatér sa musí potýkať s ďalšími problémami. Do určitého veku dieťaťa sa praktizuje šitie drobných operačných raniek. Lekári pri svojej práci využívajú aj prednú vitrektomii.

Operačný postup u detských pacientov je veľmi podobný ako u všetkých zákrokov prebiehajúcej u dospelých. Na začiatku vykoná očný chirurg malý rez na okraji rohovky. Ďalej si potrebnými nástrojmi otvorí prednú časť šošovkového puzdra a následne odstráni nástrojom veľmi opatrne zakalenú šošovku. V niektorých prípadoch ešte pristupuje lekár k preventívnemu kroku tým, že odstráni časť sklovca. Pokiaľ to situácia dovolí, lekár pokračuje v operácii. Na dané miesto v oku sa implantuje umelá šošovka. Nakoniec lekár pristúpi k šitie rohovky.

V prípadoch, keď sa nedá v rámci operácie sivého zákalu použiť vnútroočná šošovka, rieši sa to neskôr buďto aplikácií kontaktné šošovky alebo špeciálnymi okuliarmi. Pokrok v očnom lekárstve ide neustále dopredu, a preto sa u detských pacientov môže dnes už aplikovať nová generácia šošoviek takzvané multifokálne. S tými deti budú dobre vidieť ako na diaľku, tak aj do blízka. Avšak tento typ šošovky nie je práve najlacnejšou záležitosťou.

Po operácii sa tak u malého pacienta môžu objaviť komplikácie. Jedným z takých je aj druhotný sivý zákal. Ten spôsobujú bielkovinové usadeniny, ktoré sa tvoria v zadnom puzdre šošovky. Dieťa má prechodné zahmlené videnie a zníženú zrakovú ostrosť. Tento problém odstraňujú oční lekári za pomoci laseru. Ďalšia vzniknutá obtiaž je spojená so zvýšením vnútroočného tlaku. Tento problém môže mať prechodný alebo trvalý ráz. V očnej medicíne sa pristupuje k jeho liečbe účinnými liekmi. Tie majú za následok zníženie vnútroočného tlaku. V pooperačné fáze sa môžu vyskytnúť zápalové zmeny, ktoré sa liečia vhodnými preparáty.

Tesne po operácii zostáva dieťa pár dní v nemocnici. Tu na neho dohliada lekári i ostatné zdravotnícky personál. Pokiaľ ide všetko ako má, tak je dieťa prepusteno do domáceho liečenia. Prvé týždne musia rodičia dodržiavať u dieťaťa presne stanovenú indikáciu kortikosteroidov a očných kvapiek. Pravidelne s dieťaťom musí chodiť na kontroly k očnému lekárovi. Tu sa dieťa podrobuje celkovému vyšetrenie. Rodičia sa tiež zapájajú do špeciálneho rozcvičovania operovaného oka dieťaťa. K lepšiemu výsledku prispieva tiež nosenie okuliarov či nepriehľadné oklúzne kontaktné šošovky.

Rodičia detí sa mali pripraviť na komplikovaný a zdĺhavý liečebný proces. Personál jednotlivých kliník im bude dozaista oporou. Napríklad oční lekári im vysvetlí všetky procedúry, zoznámi ich s pooperačnou starostlivosťou. Aj napriek všetky riziká sa podarí u nespočetným množstvom detských pacientov dosiahnuť veľmi uspokojujúcej zrakovej ostrosti. Tieto deti sa môžu bez ostychu zaradiť do bežného života.

Katarakta u dospelých

Šedý zákal u dospelých osôb prepuká zhruba po šesťdesiatke, u niektorých jedincov sa prejaví dokonca oveľa neskôr. Podľa odborníkov to býva niekedy okolo osemdesiatky. U ľudí sa vyskytuje mnohokrát tzv. Presenilná katarakta, čo je určité štádium šedého zákalu, ktorý vzniká v dôsledku rozvoja nejakej systémové choroby, ako je napríklad diabetes. V menšom meradle má atopická dermatitída tiež vplyv na rozvoj šedého zákalu. Čo sa deje v oku? V okrajovej časti šošovky vznikajú zaguľatené zákaly s miniatúrnymi bodkami alebo škvrnami. Tieto procesy začínajú už v období dospievania. Tento jav je viditeľný u ľudí do päťdesiatich rokov.

Zato katarakta senilná je forma sivého zákalu vyskytujúce sa u populácie nad päťdesiat rokov. Tento stupeň choroby možno označiť ako prostý zákal, ktorý vzniká v súvislosti s prirodzenými procesmi starnutia oka.

Sivý zákal (katarakta) nemožno vyliečiť liekmi ani žiadnymi očnými kvapkami. Táto choroba nezmizne po nasadení dioptrických okuliarov. Bohužiaľ zatiaľ na ňu existujú konzervatívné metódy liečby. Jedinou možnosťou ako kataraktu vyliečiť, je vykonanie adekvátneho chirurgického zákroku. V česku podľa odhadov podstúpi operácií sivého zákalu ročne okolo osemdesiatich tisíc pacientov, pričom počet vykonaných zákrokov neustále rastie. Za tento narastajúci trend stojí aj nezdravý životný štýl. Ľudia sa pravidelne prejedajú, fajčí denne šestnásť a viac cigariet. Medzi nimi sa nájdu aj takí, ktorí svoje oči dostatočne nechráni ochrannými pomôckami. Toto ich správanie nie je vôbec zodpovedné a môže vyústiť až k zhoršenému videniu. V praxi vzniknuté katarakty potom musí oftalmológovia riešiť operatívnú cestou. Úspešnosť týchto operácií je veľká. Tieto zákroky vykonáva dnes už štandardne nemocnice, tak aj súkromné očnej kliniky. V oboch prípadoch tieto zariadenia disponujú prvotriednym personálom, taktiež aj moderným vybavením. Šedý zákal je na týchto pracoviskách riešený za pomocou buďto ultrazvuku alebo laseru.

 


 

comments powered by Disqus