Akné, bližšie neurčené

Kód diagnózy podľa MKCH-10: L709

Kapitola: XII. Choroby kože a podkožného tkaniva
Skupina: L70 - Akné

 


 

comments powered by Disqus