Kontaktná dermatitída bez určenia príčiny, bližšie neurčená

Kód diagnózy podľa MKCH-10: L259

Kapitola: XII. Choroby kože a podkožného tkaniva
Skupina: L25 - Nešpecifikovaná kontaktná dermatitída

 


 

comments powered by Disqus