Hemateméza

Kód diagnózy podľa MKCH-10: K920

Kapitola: XI. Choroby tráviacej sústavy
Skupina: K92 - Iné choroby tráviacej sústavy

 


 

comments powered by Disqus