Chronická gastritída, bližšie neurčená

Kód diagnózy podľa MKCH-10: K295

Kapitola: XI. Choroby tráviacej sústavy
Skupina: K29 - Gastritída a duodenitída

 


 

comments powered by Disqus