Zvonenie v ušiach (tinnitus aurium)

Kód diagnózy podľa MKCH-10: H931

Kapitola: VIII. Choroby ucha a hlávkového výbežku (processus mastoideus)
Skupina: H93 - Iné choroby ucha nezatriedené inde

 


 

comments powered by Disqus