Hypotyreóza po lekárskom výkone

Kód diagnózy podľa MKCH-10: E890

Kapitola: IV. Endokrinné, nutričné a metabolické choroby
Skupina: E89 - Pozákrokové endokrinné a metabolické poruchy nezatriedené inde

 


 

comments powered by Disqus