Iná bližšie určená metabolická porucha

Kód diagnózy podľa MKCH-10: E888

Kapitola: IV. Endokrinné, nutričné a metabolické choroby
Skupina: E88 - Iné poruchy metabolizmu

 


 

comments powered by Disqus