Zmiešaná porucha acidobázickej rovnováhy

Kód diagnózy podľa MKCH-10: E874

Kapitola: IV. Endokrinné, nutričné a metabolické choroby
Skupina: E87 - Iné poruchy rovnováhy tekutín, elektrolytov a acidobázickej rovnováhy

 


 

comments powered by Disqus