Dehydratácia, hypovolémia (zníženie objemu telovej tekutiny)

Kód diagnózy podľa MKCH-10: E86

Kapitola: IV. Endokrinné, nutričné a metabolické choroby

 


 

comments powered by Disqus