Amyloidóza, bližšie neurčená

Kód diagnózy podľa MKCH-10: E859

Kapitola: IV. Endokrinné, nutričné a metabolické choroby
Skupina: E85 - Amyloidóza

 


 

comments powered by Disqus