Iná amyloidóza

Kód diagnózy podľa MKCH-10: E858

Kapitola: IV. Endokrinné, nutričné a metabolické choroby
Skupina: E85 - Amyloidóza

 


 

comments powered by Disqus