Hereditárno-familiárna amyloidóza s neuropatiou

Kód diagnózy podľa MKCH-10: E851

Kapitola: IV. Endokrinné, nutričné a metabolické choroby
Skupina: E85 - Amyloidóza

 


 

comments powered by Disqus