Cystická fibróza s pľúcnymi a črevnými prejavmi

Kód diagnózy podľa MKCH-10: E848

Kapitola: IV. Endokrinné, nutričné a metabolické choroby
Skupina: E84 - Cystická fibróza

 


 

comments powered by Disqus