Iná porucha metabolizmu minerálov

Kód diagnózy podľa MKCH-10: E838

Kapitola: IV. Endokrinné, nutričné a metabolické choroby
Skupina: E83 - Poruchy metabolizmu minerálov

 


 

comments powered by Disqus