Porucha metabolizmu bilirubínu, bližšie neurčená

Kód diagnózy podľa MKCH-10: E807

Kapitola: IV. Endokrinné, nutričné a metabolické choroby
Skupina: E80 - Poruchy metabolizmu porfyrínu a bilirubínu

 


 

comments powered by Disqus