Porucha metabolizmu glykozaminoglykánu, bližšie neurčená

Kód diagnózy podľa MKCH-10: E769

Kapitola: IV. Endokrinné, nutričné a metabolické choroby
Skupina: E76 - Poruchy metabolizmu glykozaminoglykánu

 


 

comments powered by Disqus