Iná intolerancia laktózy

Kód diagnózy podľa MKCH-10: E738

Kapitola: IV. Endokrinné, nutričné a metabolické choroby
Skupina: E73 - Intolerancia laktózy

 


 

comments powered by Disqus