Následok nadmernej výživy

Kód diagnózy podľa MKCH-10: E68

Kapitola: IV. Endokrinné, nutričné a metabolické choroby

 


 

comments powered by Disqus