Lokalizovaná obezita (tučnota)

Kód diagnózy podľa MKCH-10: E65

Kapitola: IV. Endokrinné, nutričné a metabolické choroby

 


 

comments powered by Disqus