Následky nedostatku vitamínu A

Kód diagnózy podľa MKCH-10: E641

Kapitola: IV. Endokrinné, nutričné a metabolické choroby
Skupina: E64 - Následky podvýživy a iných nedostatkov vo výžive

 


 

comments powered by Disqus