Nedostatok vo výžive v dôsledku nerovnováhy v zložení potravy

Kód diagnózy podľa MKCH-10: E631

Kapitola: IV. Endokrinné, nutričné a metabolické choroby
Skupina: E63 - Iné nedostatky vo výžive

 


 

comments powered by Disqus