Nedostatok železa

Kód diagnózy podľa MKCH-10: E611

Kapitola: IV. Endokrinné, nutričné a metabolické choroby
Skupina: E61 - Nedostatok iných prvkov výživy

 


 

comments powered by Disqus